Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang

16/04/2018 12:42 PM


Thông báo về việc di dời trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang


THÔNG BÁO

Về việc di dời trụ sở làm việc

của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang

_________

 

 Từ ngày 23/4/2018 (Thứ Hai), Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang chính thức chuyển đến làm việc tại số 854 đường 3 tháng 2, khu phố 5, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Các thông tin khác của cơ quan không thay đổi (số điện thoại, email).

Để thuận tiện liên hệ và giải quyết công việc, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang thông báo đến các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh được biết./.