Thông báo về việc tăng, giảm lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

06/07/2018 10:27 AM


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động.

         Thời gian qua, đa số các đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện tốt việc báo tăng, giảm lao động, truy thu, điều chỉnh mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN). Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp báo tăng, giảm lao động chưa kịp thời hoặc chưa đủ nội dung, dẫn đến phải thực hiện đối chiếu, kiểm tra, thanh tra theo quy định tại điểm 2.3, Điều 38 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam hoặc phải truy thu tiền đóng BHYT theo quy định.

Để khắc phục tình trạng trên, BHXH tỉnh đề nghị các các đơn vị sử dụng lao động thực hiện một số nội dung sau:

1. Khi có phát sinh tăng, giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của người lao động, kịp thời lập biểu mẫu theo quy định gửi cho cơ quan BHXH.

2. Khi báo giảm lao động do bị ốm thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, đề nghị ghi rõ vào cột số 10 (ghi chú) Mẫu số D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH “OF bệnh cần chữa trị dài ngày” để cơ quan BHXH đóng và cấp thẻ BHYT cho người lao động. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về BHXH tỉnh (qua phòng Quản lý thu, điện thoại: 0297.3811183) để được hướng dẫn./. Tải Công văn 589 tại đây