Thông báo về việc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng

28/12/2017 02:20 PM


    THÔNG BÁO 

Về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng


Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Kiên Giang thông báo về việc mất Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH loại GCN2 cụ thể như sau:

          - Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hiệp làm mất 04 liên GCN2:910007435, 910007436, 910007446, 910007447;

- Bệnh viện đa khoa huyện Giang Thành làm mất 01 liên GCN2: 910002006;

          - Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành làm mất 01 liên GCN2: 910000125;

          - Bệnh viện đa khoa huyện Giồng Riềng làm mất 01 liên GCN2: 910015708;

        - Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc làm mất 01 liên GCN2: 910005027 và mất 01 quyển GCN2 từ số 910004901 đến 910005000.

          Để quản lý chặt chẽ việc hưởng chế độ BHXH của người lao động theo quy định, BHXH tỉnh Kiên Giang thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân được biết Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH loại GCN2 có các số seri nêu trên không còn giá trị sử dụng để giải quyết chế độ BHXH.

          BHXH tỉnh Kiên Giang rất mong nhận được sự phối hợp của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân trong việc giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động./.Văn bản đính kèm