V/v chuyển đổi thẻ BHYT cho một số đối tượng theo quy định của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

04/12/2018 01:15 PM


Thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;


            Thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;

Kể từ ngày 01/12/2018, BHXH tỉnh Kiên Giang tiến hành rà soát và in lại thẻ cho một số đối tượng theo quy định, cụ thể như sau:

1. Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã CK2 sang mã CC1 cho đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

2. Đổi mức hưởng trên thẻ từ mã 2 sang mã 4 cho đối tượng người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc quy định tại Khoản 5, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (có mã đối tượng KC), nhưng không phải là đối tượng cựu chiến binh quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

3. Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã HN2 sang mã HK3 cho đối tượng người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc 02 trường hợp được cấp mã đối tượng HN (người thuộc hộ nghèo không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

4. Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã HN2 sang mã ND4 cho đối tượng người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở.

5. Đổi mức hưởng trên thẻ từ mã CT4 sang mã CT2 cho đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện in lại thẻ BHYT mới và chuyển cho người tham gia, sẽ có nhiều trường hợp người tham gia chưa nhận được thẻ BHYT mới, nên khi đi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) chỉ xuất trình thẻ cũ còn giá trị sử dụng, dẫn đến mã đối tượng và mức hưởng trên dữ liệu cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không trùng khớp với thông tin trên thẻ BHYT.

Vì vậy, BHXH tỉnh Kiên Giang kính đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân thông báo đến các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh khi tiếp nhận những trường hợp nêu trên, thực hiện tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT có thể hiện thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì cơ sở KCB chấp nhận KCB cho bệnh nhân và giải quyết hưởng BHYT theo mã đối tượng và mã quyền lợi mới.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về BHXH tỉnh Kiên Giang qua số điện thoại: 0297.3814634 (phòng Cấp sổ, thẻ) hoặc 0297.3811182 (phòng Giám định BHYT) để phối hợp giải quyết./. file công văn đính kèm