Thông báo V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam

28/05/2019 09:34 AM


V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

 

Ngày 31 tháng 01 năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 166/QĐ-BHXH về Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động cần lưu ý một số điểm sau:

1. Thay đổi biểu mẫu Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe Mẫu 70a-HD bằng Mẫu 01B-HSB;

2. Thay đổi một số tiêu chí trên các biểu mẫu:

- Mẫu 05A-HSB (Mẫu văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ-BNN);

- Mẫu 09 -HSB (Tờ khai của thân nhân đề nghị giải quyết chế độ tử tuất);

- Mẫu 12-HSB (Mẫu Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí);

- Mẫu 13-HSB (Giấy ủy quyền);

- Mẫu 14-HSB (Đơn đề nghị).

BHXH tỉnh đăng tải toàn bộ Quyết định số 166/QĐ-BHXH trên Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh Kiên Giang, địa chỉ http://kiengiang.bhxh.gov.vn  (mục Văn bản) kèm theo các biểu mẫu và phương pháp lập biểu mẫu. Thời gian bắt đầu áp dụng các mẫu biểu mới này kể từ ngày 01/6/2019.

BHXH tỉnh thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động được biết, truy cập vào địa chỉ trên để tải nội dung các biểu mẫu mới. Đồng thời, căn cứ các quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH để phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH tỉnh Kiên Giang (phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, số điện thoại 0297. 3926855) để được hướng dẫn thêm./.File đính kèmBiểu mẫu kèm theo quyết định 166