Bảo hiểm xã hội Huyện Kiên Hải

31/10/2016 09:50 AM


Địa chỉ: Ấp I - Hòn Tre - Kiên Hải –Kiên Giang

Điện thoại: 02973. 3830218 – 02973.680155  - 02973.680002

Ban Giám đốc:

- Phó Giám đốc: Ông Lý Quốc Tuấn                                 - Điện thoại:02973.680155 

- Phó Giám đốc:  Ông Nguyễn Ngọc Sơn                          - Điện thoại: 02973. 3830218