• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Lê Thượng Chánh
Email:
chanhlethuong@yahoo.com.vn
Ngày gửi:
01/01/2019
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Hiện tôi đang sống và thường trú tại Rạch Giá, khi tôi tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tại phường Vĩnh Thanh thì có phải bắt buộc đăng ký tại khám chữa bệnh tại Trạm y tế phường Vĩnh Thanh hay không và có được đăng ký nơi khám chữa bệnh lần đầu tại bệnh viên đa khoa tỉnh hay không?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
01/01/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thì người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 40/2015/TT-BYT không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. - Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 40/2015/TT-BYT quy định như sau: Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương 1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn; 2. Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức; 3. Phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập; 4. Trạm y tế quân - dân y, Phòng khám quân - dân y, Quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Điều 4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương 1. Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 2. Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa; 3. Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực; 4. Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành; 5. Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương; 6. Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương; 7. Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 8. Trung tâm y tế quân - dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân - dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân - dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Căn cứ quy định trên ông không thuộc trường hợp được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

  • CÂU HỎI LIÊN QUAN