30/07/2000 09:40 PM

Cùng với sự ra đời của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành trong cả nước, BHXH tỉnh Kiên Giang được thành lập và chính thức đi vào hoạt ...

22/08/2016 08:41 AM

BHXH bắt buộc (Đối tượng đóng - Mức đóng - Tỷ lệ đóng)

13/10/2016 08:22 AM

Ngày Pháp luật năm 2016 có chủ đề: “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; ...

25/10/2016 02:35 PM

Ngày 19/10/2016, tại Kiên Giang, Bảo hiểm xã hội Kiên Giang (BHXH) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Kiên Giang (BIDV) tiến hành ký ...

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BHXH TỈNH KIÊN GIANG

BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC (ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG - MỨC ĐÓNG - TỶ LỆ ĐÓNG)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2016

BẢO HIỂM XÃ HỘI KIÊN GIANG KÝ THỎA THUẬN LIÊN NGÀNH VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KIÊN GIANG

Bảo hiểm xã hội TP Rạch Giá

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên

Bảo hiểm xã hội Huyện Kiên Lương

Bảo hiểm xã hội Huyện Hòn Đất

Bảo hiểm xã hội Huyện Tân Hiệp

Bảo hiểm xã hội Huyện Châu Thành