Bảo hiểm xã hội Huyện Kiên Lương

28/10/2016 04:17 PM


Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Trung Trực, KP Ba Hòn, TT Kiên Lương.

Điện thoại: 02973.754996

Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Liễu                             - Điện thoại: 02973.702405

- Phó Giám đốc:  Ông Huỳnh Quốc Việt                  - Điện thoại: 02973.754996