25/11/2019 10:24 AM

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện trong việc thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận ...

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

BHXH HUYỆN U MINH THƯỢNG: TỔ CHỨC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN PHỤ NỮ VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH BHXH TỰ NGUYỆN, BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH