25/09/2019 02:14 PM

Ngày 11/9/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Kiên Giang phối hợp cùng Trung tâm Viễn thông Kiên Giang và Viettel Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực ...

11/01/2018 03:39 PM

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017 và chính thức có hiệu lực từ ngày ...

23/05/2016 10:18 AM

Mở rộng chế độ thai sản; Tăng mức trợ cấp ốm đau; Mở rộng đối tượng tham gia;... là một trong những điểm mới mang tính nhân văn, tác động lớn tới quyền lợi ...

Gần 250 đơn vị sử dụng lao động được tập huấn kiến thức trong thực hiện chính sách BHXH, BHTN cho người lao động

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự 2015 quy định tội phạm về BHXH, BHYT, BHTN

5 THAY ĐỔI QUAN TRỌNG TRONG LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI