BHXH KIÊN HẢI: TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

13/05/2019 07:41 AM


Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 08/05/2019 cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện phối hợp với Bưu điện huyện và ủy ban nhân dân (UBND) các xã: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du tuyên truyền chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Kiên Hải.

BHXH KIÊN HẢI: TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 08/05/2019 cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện phối hợp với Bưu điện huyện và ủy ban nhân dân (UBND) các xã: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du tuyên truyền chính sách BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Kiên Hải.

 

Tổ chức Tuyên truyền BHXH, BHYT tại ấp Bãi Ngự, xã An Sơn, huyện Kiên Hải

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH huyện đã chủ động phối hợp cùng Bưu điện huyện và UBND các xã tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân trên địa bàn huyện về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện. Qua đó giúp người dân hiểu thêm về những điều cần biết khi đi khám, chữa bệnh BHYT và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện. Trong 05 tháng đầu năm, BHXH huyện đã phối hợp tuyên truyền được 16 cuộc, với hơn 700 người tham dự và có 117 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Trong thời gian tới, cơ quan BHXH huyện tiếp tục phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã và các ban ngành, hội đoàn thể trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt tuyên truyền và vận động người dân tham gia chính sách BHXH tự nguyện, thực hiện theo lộ trình phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đến năm 2021: có 35% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó có 1% lực lượng lao động tham gia BHXH tự nguyện, 28% tham gia Bảo hiểm thất nghiệp./.

Ngọc Sơn