BHXH Hòn Đất: tổ chức tập huấn chuyển đổi mã quyền lợi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc theo Nghị định 146

25/09/2019 02:22 PM


Sáng ngày 3/9, Bảo hiểm xã hội huyện Hòn Đất phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức tập huấn công tác chuyển đổi mã quyền lợi khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP tại Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất.

 

Sáng ngày 3/9, Bảo hiểm xã hội huyện Hòn Đất phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức tập huấn công tác chuyển đổi mã quyền lợi khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP tại Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự buổi tập huấn với hơn 50 đại biểu, gồm Thường trực UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hoá xã hội các xã, thị trấn; Cán bộ phụ trách văn hóa xã hội các xã, thị trấn; Cán bộ Cựu chiến binh các xã, thị trấn.

Hiện trên, địa bàn huyện Hòn Đất có 919 đối tượng là người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc đang được cấp thẻ BHYT theo quy định tại Khoản 5, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được hưởng mức quyền lợi số 4. Nhưng trong số này có đối tượng đồng thời là cựu chiến binh theo pháp lệnh cựu chiến binh hoặc là người có công sẽ được hưởng mức quyền lợi số 2, hưởng 100% chi phí khi đi khám, chữa bệnh.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Hòn Đất đã chuyển đổi mã quyền lợi khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế cho 247 người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc từ mã quyền lợi số 4 sang mã quyền lợi số 2, do đồng thời là đối tượng người có công hoặc là cựu chiến binh. Tuy nhiên, vẫn còn 672 đối tượng người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc đang hưởng mã quyền lợi số 4, Bảo hiểm xã hội huyện chưa có cơ sở để chuyển sang mã quyền lợi số 2, từ đó làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người thụ hưởng.

Trong buổi tập huấn, đại biểu các xã, thị trấn được Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện hướng dẫn rà soát, phê duyệt đối tượng được đổi sang mã quyền lợi 2; hướng dẫn quy trình cấp, chuyển mã quyền lợi cho đối tượng người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc được hưởng quyền lợi 2; cung cấp danh sách theo mẫu Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi các xã, thị trấn xác định người tham gia kháng chiến và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ Tổ quốc chưa có cơ sở để chuyển mã quyền lợi hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

Tin: Lê Hiền, ảnh: Vũ Trâm