BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM HƯỚNG DẪN THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THEO MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI

07/06/2016 02:19 PM


Ngày 3/6/2016, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2026/BHXH-BT gửi BHXHcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc thu Bảo hiểm xã hội BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ.


Theo đó, áp dụng mức lương cơ sở 1.210.000đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp từ ngày 1/5/2016 đối với: Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP; Người đilàm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 2; Khoản 4, Điều 123 Luật BHXH năm 2014; Viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH năm 2014, Luật BHYT năm 2008, Luật Việc làm năm 2013, hưởng lương theo quy định tại Khoản 1Điều 2 Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Các đối tượng nêu trên đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới là1.210.000 đồng/tháng từ ngày 1/5/2016.

Trường hợp sau 6 tháng trở lên kể từ ngày Nghị định số 47/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 15/7/2016) mới truy đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp phần chênh lệch tăng thêm do điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thì phải đóng cả tiền lãi tính trên số tiền truy đóng BHXH, BHYT,BH thất nghiệp và thời gian truy đóng theo quy định tại Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thấtnghiệp; Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Công văn số 1379/BHXH-BT ngày 20/4/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và thu BHXH tự nguyện.

Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất là 24.200.000đồng/tháng (1.210.000 đồng/tháng nhân (x) 20 lần).

Áp dụng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

Với đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT, từ ngày 1/5/2016 mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở1.210.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 1/5/2016 thì cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng từngày 1/5/2016.

Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 1/6/2016, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng.

                                                  Nguồn website BHXH Việt Nam

Album ảnh hoạt động