Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản Tỉnh ủy, UBND tỉnh (5)
Trích yếu: 2554/VP-VHXH Vv cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày có hiệu lực:
05/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1511/LĐTBXH-BHXH Vv hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 600/UBND-VHXH Vv thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: 561/UBND-VHXH - Vv chủ động cảnh báo, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi thu gom, mua sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội nhằm trục lợi.
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực