Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH Kiên Giang (21)
Trích yếu: 352/HDLN-LĐTBXH-TC-BHXH-Về thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày có hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Vv tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
19/03/2020
Ngày có hiệu lực:
19/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông Báo V/v phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc BHXH tỉnh Kiên Giang
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày có hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1006/BHXH-QLT ngày 04 tháng 12 năm 2019 V/v thực hiện đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo lương tối thiểu vùng
Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày có hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 73/BHXH-CĐBHXH ngày 21/01/2019 của BHXH Kiên Giang V/v thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động
Ngày ban hành:
21/01/2019
Ngày có hiệu lực:
21/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 1068/TB-BHXH Thông báo Thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo hộ gia đình và thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện tại cơ quan Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày có hiệu lực:
30/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 868/BHXH-VP về việc thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày có hiệu lực:
11/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1105/BHXH-VP về việc thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
Ngày ban hành:
25/12/2017
Ngày có hiệu lực:
25/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực