Số / Ký hiệu: 58/2014/QH2013
Trích yếu: Luật 58/2014/QH2013 Luật Bảo hiểm xã hội
Loại văn bản:
Văn bản của Trung ương
Cơ quan ban hành:
Quốc Hội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/09/2016
Ngày có hiệu lực:
21/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
58/2014/QH2013: Luật 58/2014/QH2013 Luật Bảo hiểm xã hội
Nội dung trong tệp đính kèm