Số / Ký hiệu: 46/2014/QH13
Trích yếu: Luật 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT
Loại văn bản:
Văn bản của Trung ương
Cơ quan ban hành:
Quốc Hội
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/09/2016
Ngày có hiệu lực:
21/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
46/2014/QH13: Luật 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm