Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH - BHYT Tự Nguyện (2)
Trích yếu: 577/CNTT-PM vv triển khai hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử với Ngân hàng VTB
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 533/CNTT-PM Vv triển khai phần mềm theo Quyết định số 100/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
12/04/2020
Ngày có hiệu lực:
12/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực