Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Lĩnh vực khác (2)
Trích yếu: 2554/VP-VHXH Vv cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày có hiệu lực:
05/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1164/BHXH-CSXH Vv thực hiện Công văn số 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực