Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản trung ương Khác (1)
Trích yếu: 42/NĐ-CP- Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày có hiệu lực:
09/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực