Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (58)
Trích yếu: 2554/VP-VHXH Vv cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động
Ngày ban hành:
05/05/2020
Ngày có hiệu lực:
05/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1391/BHXH-BT Vv thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày ban hành:
06/05/2020
Ngày có hiệu lực:
06/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1511/LĐTBXH-BHXH Vv hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 600/UBND-VHXH Vv thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: 577/CNTT-PM vv triển khai hệ thống thu nộp, chi trả BHXH điện tử với Ngân hàng VTB
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 561/UBND-VHXH - Vv chủ động cảnh báo, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi thu gom, mua sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội nhằm trục lợi.
Ngày ban hành:
21/04/2020
Ngày có hiệu lực:
21/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1164/BHXH-CSXH Vv thực hiện Công văn số 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng BHXH
Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày có hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 42/NĐ-CP- Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày có hiệu lực:
09/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực