Thứ trưởng, Tổng Giám đốc thăm và làm việc tại BHXH tỉnh Đồng Nai

20/05/2013 01:36 PM


 

 Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012 và quý I năm 2013 của đơn vị. Qua báo cáo, năm 2012 BHXH Đồng Nai thực hiện hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó những chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành vượt mức và tăng cao so với năm ngoái, đồng thời không để bội chi quỹ BHYT.

Đặc biệt với kết quả vượt bậc trong những tháng cuối năm 2012, BHXH Đồng Nai được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng đơn vị đạt giải Nhất do có thành tích xuất sắc trong đơt thi đua theo chuyên đề 3 tháng cuối năm 2012.

Phát biểu kết thúc, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Lê Bạch Hồng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, qua đó đòi hỏi mỗi đơn vị, mỗi CBCCVC ngành BHXH nói chung và BHXH Đồng Nai nói riêng phải tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao để xứng tầm vị thế của Ngành.

Đồng chí cũng đánh giá cao sự nỗ lực và ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể công chức, viên chức BHXH tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu BHXH tỉnh phải tích cực tham mưu với Cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Bên cạnh đó phải thường xuyên phối hợp với cơ quan hữu quan trên địa bàn, tạo sự hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng lưu ý BHXH tỉnh cần phát huy hơn nữa trong thực hiện quy chế dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.   

Thay mặt toàn thể công chức, viên chức đồng chí Nguyễn Ngọc Quang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ

baohiemxahoi.gov.vn