Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Tô: Tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

31/03/2020 03:42 PM


Thực hiện Công văn số 189/BHXH-QLT ngày 13/02/2020 của BHXH tỉnh Kon Tum về việc giao dự toán thu số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Để chủ động triển khai công tác phát triển đối tượng ngay từ những ngày đầu năm, sáng ngày 12/3/2020, BHXH huyện Đăk Tô đã tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến các Đại lý thu năm 2020. đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Phó Giám đốc BHXH huyện chủ trì hội nghị, cùng tham dự có các đồng chí là Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, nhân viên Đại lý thu UBND và Lãnh đạo Bưu điện huyện Đăk Tô.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Phó Giám đốc BHXH huyện Đăk Tô đã báo cáo những kết quả đạt được về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong năm 2019. Năm 2020, với số người tham gia BHXH tự nguyện BHXH tỉnh giao theo Công văn 189/BHXH-QLT ngày 13/02/2020 là 607 người, tăng 357 người so với kế hoạch giao năm 2019. Nhận thấy công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở kế hoạch được giao, ngày 10/3/2020 BHXH huyện Đăk Tô đã ban hành Công văn số 11/CV-BHXH ngày 10/3/2020 giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2020 cụ thể đến các Đại lý thu là UBND các xã, thị trấn và Bưu điện huyện Đăk Tô với tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 540 người, tổng số người tham gia BHYT là 8.700 người; đồng thời giao chỉ tiêu cho viên chức trong cơ quan mỗi viên chức trong năm phát triển ít nhất là 5 người tham gia BHXH tự nguyện.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các phương án, kế hoạch, các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng năm 2020 đến từng đại lý thu UBND xã, thị trấn cũng như Bưu điện huyện và ký Biên bản cam kết sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Quang cảnh buổi Hội nghị

Trong tháng 3/2020, BHXH huyện sẽ tiếp tục triển khai mở rộng mạng lưới Đại lý thu đến Hội Phụ nữ, Hội Nông dân huyện. Phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền chế độ, chính sách về BHXH, BHYT đến các xã, thị trấn với mục tiêu quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu được BHXH tỉnh giao./.

                                                            Trần Minh Định - BHXH huyện Đăk Tô