UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng thu gom sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để trục lợi

23/04/2020 01:55 PM


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản số 2858/VPCP-NC ngày 12/4/2020 về thông tin báo chí phản ánh việc nhiều đối tượng thu gom, mua bán sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) nhằm trục lợi, ngày 21/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có Công văn số 1344/UBND-KTTH về việc xử lý nghiêm các đối tượng thu gom sổ BHXH để trục lợi. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai một số nội dung sau:

Ảnh minh họa

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin và phổ biến chính sách pháp luật về BHXH nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về quyền lợi hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước; hiểu được hành vi mua bán sổ BHXH là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Giao BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành khẩn trương rà soát, nắm tình hình thu gom, mua bán sổ BHXH trên địa bàn tỉnh, kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng của tỉnh để xử lý. Thực hiện đúng quy định của chính sách pháp luật về BHXH và các chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam để siết chặt quy trình chi trả nhằm ngăn chặn các đối tượng trục lợi.

Giao Công an tỉnh theo dõi, kịp thời điều tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm nếu phát hiện hiện tượng thu gom, mua bán sổ BHXH nhằm trục lợi hưởng BHXH trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện tăng cường cảnh báo đến người dân trên địa bàn để không bị lôi kéo, xúi giục bán sổ BHXH, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm; kịp thời phối hợp với Công an tỉnh để xử lý trường hợp vi phạm theo quy định./.

Lê Ngọc Tánh

  • TIN BÀI LIÊN QUAN