BHXH Huyện Đăk Glei: Trao tặng quà tại làng kết nghĩa

29/04/2020 10:45 AM


Ngày 28/4, BHXH huyện Đăk Glei trao tặng quà gồm 70 chiếc khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 và 70 bánh xà phòng sát khuẩn cho người dân thôn kết nghĩa Tu Răng, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tiếp tục chung tay cùng cộng đồng tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020.

Trao tặng quà và bám sát địa bàn thôn kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân là việc làm thường xuyên của BHXH huyện.

Giám đốc BHXH huyện Đăk Glei (phải) trao tặng quà cho thôn kết nghĩa

Trong thời gian trước, trong, sau Lễ 30/4 và 1/5 năm nay, BHXH huyện tiếp tục chủ động về cơ sở gặp gỡ, trao đổi với cán bộ và nhân dân trong thôn Tu Răng để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, qua đó đề xuất cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của xã kết nghĩa Mường Hoong quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tập trung sản xuất, trồng trọt hoa màu vụ mùa; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đầu mùa mưa; tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp nhằm giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thôn - làng “No đủ - vững mạnh - an toàn” theo đúng tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/6/2007 của Tỉnh ủy Kon Tum (khóa XIII).

Từ đầu năm đến nay, BHXH huyện đã và đang vận động toàn thể viên chức, người lao động chung tay đóng góp kinh phí để mua con giống tặng hộ nghèo thôn kết nghĩa thực hiện mô hình chăn nuôi dúi./.

                                                          Thiên Kỳ Hương - BHXH huyện Đăk Glei