UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định phê duyệt dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020

20/02/2020 02:28 PM


Ngày 19/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020, theo đó, tổng dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho từng cơ sở y tế trên địa bàn trên 384,2 tỷ đồng.

Để triển khai có hiệu quả công tác này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan như sau:

Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT được giao; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ BHYT bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia BHYT.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chế độ, chính sách BHYT đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đồng thời chuyển đủ, kịp thời kinh phí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng này.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn, vận động người dân tham gia BHYT để đạt được chỉ tiêu bao phủ BHYT theo Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định để việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời. Thủ trưởng các cơ sở y tế chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng trong phạm vi dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh được giao trước Sở Y tế hoặc cơ quan quản lý cấp trên; triển khai, giám sát và tổ chức thực hành tiết kiệm, kiểm soát chi phí hợp lý, tăng cường quản lý công tác khám bệnh, chữa bệnh, kê đơn, chỉ định dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế, ... nâng cao tinh thần phục vụ và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, năm 2020 công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh sẽ được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365, góp phần thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho người có thẻ khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Lê Minh Phương

Album ảnh hoạt động