Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi: Thực hiện các giải pháp sử dụng có hiệu quả dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2020

25/03/2020 07:04 AM


Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả quả dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2020, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện Ngọc Hồi ban hành Công văn số 461/UBND-TH ngày 16/3/2020 về việc triển khai thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020.

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị: Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Hồi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi và Phòng Y tế huyện căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thực hiện triển khai các giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí KCB BHYT đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trong phạm vi dự toán được phê duyệt, đồng thời đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh.

UBND huyện cũng chỉ đạo UBND xã, thị trấn phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT đến mọi tầng lới nhân dân trên địa bàn huyện, yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 theo đúng quy định hiện hành.

                    Lê Hồng Hà- BHXH huyện Ngọc Hồi

Album ảnh hoạt động