Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (5)
Trích yếu: Thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum
Ngày ban hành:
17/02/2020
Ngày có hiệu lực:
18/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum
Ngày ban hành:
18/12/2019
Ngày có hiệu lực:
18/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc tiếp nhận một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Ngày ban hành:
10/12/2019
Ngày có hiệu lực:
10/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo mức lương tối thiểu vùng năm 2020
Ngày ban hành:
10/12/2020
Ngày có hiệu lực:
10/12/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: V/v Hướng dẫn tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
14/03/2019
Ngày có hiệu lực:
14/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực