Số / Ký hiệu: phuluc
Trích yếu: V/v Hướng dẫn tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.
Loại văn bản:
Văn bản BHXH tỉnh
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
14/03/2019
Ngày có hiệu lực:
14/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
phuluc: V/v Hướng dẫn tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.
Nội dung trong tệp đính kèm