BHXH Hòa Bình: Thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

04/02/2020 02:49 PM


DANH SÁCH CƠ SỞ ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU NGOẠI TỈNH NĂM 2020
Kèm theo Công văn số 1736/BHXH-GĐBHYT ngày 05 tháng 11 năm 2019
STT TÊN CƠ SỞ KCB BHYT MÃ CSKCB ĐỊA CHỈ
I Thành phố Hòa Bình    
1 Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình 17001 P. Đồng Tiến - TP Hòa Bình - Tỉnh Hoà Bình
2 Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh 17014 P. Đồng Tiến - TP Hòa Bình - Tỉnh Hoà Bình
3 Y tế Công ty Thủy Điện HB 17015 P. Tân Thịnh - TP Hoà Bình - Tỉnh Hòa Bình
4 Bệnh viện Y học Cổ truyền 17018 P. Đồng Tiến - TP Hòa Bình - Tỉnh Hoà Bình
5 Phòng khám đa khoa Thái Bình (Thuộc công ty cổ phần y dược học dân tộc Hòa Bình) 17242 P. Thái Bình - TP Hoà Bình
6 Phòng khám đa khoa tư nhân Hoàng Long 17265 482 - tổ 17 - P. Đồng Tiến - TP Hòa Bình
7 Phòng khám đa khoa SEPEN TRUNG Tây Bắc 17264 384-386 Trần Hưng Đạo - TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
8 Phòng khám đa khoa tư nhân Bảo Quân 17270 Tổ Cầu Mát, Xã Thống Nhất, Thành Phố Hòa Bình
9 Trung tâm y tế Thành phố Hòa Bình 17003 Tổ 8 Phường Tân Hòa - TP. Hòa Bình
10 Trạm y tế xã Hòa Bình 17028 Xã Hòa BÌnh - TP. Hòa Bình
11 Trạm y tế phường Tân Hòa 17029 Phường Tân Hòa - TP. Hòa Bình
12 Trạm y tế phường Thịnh Lang 17030 Phường Thịnh Lang - TP. Hòa Bình
13 Trạm y tế phường Hữu Nghị 17031 Phường Hữu Nghị - TP. Hòa Bình
14 Trạm y tế phường Tân Thịnh 17032 Phường Tân Thịnh - TP Hòa Bình
15 Trạm y tế phường Phương Lâm 17034 Phường Phương Lâm - TP.Hòa Bình
16 Trạm y tế phường Chăm Mát 17035 Phường Chăm Mát - TP. Hòa Bình
17 Trạm y tế xã Yên Mông 17036 Xã Yên Mông - TP. Hòa Bình
18 Trạm y tế xã Sủ Ngòi 17037 Xã Sủ Ngòi - TP. Hòa Bình
19 Trạm y tế xã Dân Chủ 17038 Xã Dân Chủ - TP. Hòa Bình
20 Trạm y tế xã Thái Thịnh 17039 Xã Thái Thịnh - TP. Hòa Bình
21 Trạm y tế xã Thái Bình 17040 Xã Thái Bình - TP. Hòa Bình
22 Trạm y tế xã Thống Nhất 17041 Xã Thống Nhất - TP. Hòa Bình
23 Trạm y tế Xã Trung Minh 17071 Xã Trung Minh - TP. HòaBình
II Huyện Kỳ Sơn    
1 Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn 17004 Xã Dân Hạ - Huyện Kỳ Sơn
2 Trạm y tế Thị trấn Kỳ Sơn 17063 Thị Trấn Kỳ Sơn
3 Trạm y tế xã Hợp Thịnh 17064 Xã Hợp Thịnh - huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Hòa Bình
4 Trạm y tế xã Phú Minh 17065 Xã Phú Minh - huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Hòa Bình
5 Trạm y tế xã Hợp Thành 17066 Xã Hợp Thành - huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Hòa Bình
6 Trạm y tế xã Phúc Tiến 17067 Xã Phúc Tiến -  huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Hòa Bình
7 Trạm y tế xã Dân Hòa 17068 Xã Dân Hòa - huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Hòa Bình
8 Trạm y tế xã Mông Hóa 17069 Xã Mông Hóa - huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Hòa Bình
9 Trạm y tế xã Dân Hạ 17070 Xã Dân Hạ - huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Hòa Bình
10 Trạm y tế xã Độc Lập 17072 Xã Độc Lập - huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Hòa Bình
11 Trạm y tế xã Yên Quang 17076 Xã Yên Quang - huyện Kỳ Sơn- Tỉnh Hòa Bình
III Huyện Lương Sơn    
1 Trung tâm y tế huyện Lương Sơn 17005 Thị trấn Lương Sơn
2 Trạm y tế thị trấn Lương Sơn 17073 Thị trấn - huyện Lương Sơn
3 Trạm y tế xã Lâm Sơn 17079 Xã Lâm Sơn - Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình
4 Trạm y tế xã Hòa Sơn 17080 Xã Hòa Sơn - Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình
5 Trạm y tế xã Trường Sơn 17081 Xã Trường Sơn - Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình
6 Trạm y tế xã Tân Vinh 17082 Xã Tân Vinh - Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình
7 Trạm y tế xã Nhuận Trạch 17083 Xã Nhuận Trạch - Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình
8 Trạm y tế xã Cao Răm 17084 Xã Cao Răm - Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình
9 Trạm y tế xã Cư Yên 17085 Xã Cư Yên - Huyện Lương Sơn
10 Trạm y tế xã Hợp Hòa 17086 Xã Hợp Hòa - Huyện Lương Sơn
11 Trạm y tế xã Liên Sơn 17087 Xã Liên Sơn - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
12 Trạm y tế xã Thành Lập 17088 Xã Thành Lập - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
13 Trạm y tế xã Tiến Sơn 17089 Xã Tiến Sơn - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
14 Trạm y tế Xã Trung Sơn 17090 Xã Trung Sơn - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
15 Trạm y tế xã Tân Thành 17097 Xã Tân Thành - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
16 Trạm y tế xã Cao Dương 17101 Xã Cao Dương - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
17 Trạm y tế xã Hợp Châu 17106 Xã Hợp Châu - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
18 Trạm y tế xã Long Sơn 17112 Xã Long Sơn - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
19 Trạm y tế xã Cao Thắng 17114 Xã Cao Thắng - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
20 Trạm y tế xã Thanh Lương 17118 Xã Thanh Lương - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
21 Trạm y tế xã Hợp Thanh 17119 Xã Hợp Thanh - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
22 Phòng khám đa khoa KV Đường 21 17257 Xã Cao Thắng - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hòa Bình
IV Huyện Đà Bắc    
1 Trung tâm y tế huyện Đà Bắc 17006 Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình
2 Trạm y tế thị Trấn Đà bắc 17042 Thị Trấn Đà Bắc - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
3 Trạm y tế xã Đồng Nghê 17043 Xã Đồng Nghê - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
4 Trạm y tế xã Suối Nánh 17044 Xã Suối Nánh - Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình
5 Trạm y tế xã Giáp Đắt 17045 Xã Giáp Đắt - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
6 Trạm y tế xã Mường Tuổng 17046 Xã Mường Tuổng - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
7 Trạm y tế xã Mường Chiềng 17047 Xã Mường Chiềng - Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình
8 Trạm y tế xã Tân Pheo 17048 Xã Tân Pheo - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
9 Trạm y tế xã Đồng Chum 17049 Xã Đồng Chum - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
10 Trạm y tế xã Tân Minh 17050 Xã Tân Minh - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
11 Trạm y tế xã Đoàn Kết 17051 Xã Đoàn Kết - Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình
12 Trạm y tế xã Đồng Ruộng 17052 Xã Đồng Ruộng - Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình
13 Trạm y tế xã Hào Lý 17053 Xã Hào Lý - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
14 Trạm y tế xã Tu Lý 17054 Xã Tu Lý - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
15 Trạm y tế Xã Trung Thành 17055 Xã Trung Thành - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
16 Trạm y tế xã Yên Hòa 17056 Xã Yên Hòa - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
17 Trạm y tế xã Cao Sơn 17057 Xã Cao Sơn - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
18 Trạm y tế xã Toàn Sơn 17058 Xã Toàn Sơn - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
19 Trạm y tế xã Hiền Lương 17060 Xã Hiền Lương - Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình
20 Trạm y tế xã Tiền Phong 17061 Xã Tiền Phong - Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình
21 Trạm y tế xã Vầy Nưa 17062 Xã Vầy Nưa - Huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình
V Huyện Cao Phong    
1 Trung tâm y tế huyện Cao Phong 17007 Huyện Cao Phong - Tỉnh Hoà Bình
2 Trạm y tế Thị trấn Cao Phong 17128 Thị Trấn Cao Phong - huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
3 Trạm y tế xã Bình Thanh 17129 Xã Bình Thanh - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
4 Trạm y tế xã Thung Nai 17130 Xã Thung Nai - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
5 Trạm y tế xã Bắc Phong 17131 Xã Bắc Phong - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
6 Trạm y tế xã Thu Phong 17132 Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
7 Trạm y tế xã Đông Phong 17133 Xã Đông Phong - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
8 Trạm y tế xã Xuân Phong 17134 Xã Xuân Phong - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
9 Trạm y tế xã Tây Phong 17135 Xã Tây Phong - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
10 Trạm y tế xã Tân Phong 17136 Xã Tân Phong - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
11 Trạm y tế xã Dũng Phong 17137 Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Tỉnh Hoà Bình
12 Trạm y tế xã Nam Phong 17138 Xã Nam Phong - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
13 Trạm y tế xã Yên Lập 17139 Xã Yên Lập - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
14 Trạm y tế xã Yên Thượng 17140 Xã Yên Thượng - Huyện Cao Phong - tỉnh Hoà Bình
VI Huyện Mai Châu    
1 Trung tâm y tế huyện MaiChâu 17008 Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình
2 Trạm y tế xã Tân Dân 17059 Xã Tân Dân - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
3 Trạm y tế thị trấn Mai Châu 17165 Thị Trấn Mai Châu - huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
4 Trạm y tế xã Tân Mai 17166 Xã Tân Mai - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
5 Trạm y tế xã Phúc Sạn 17167 Xã Phúc Sạn - Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình
6 Trạm y tế xã Pà Cò 17168 Xã Pà Cò - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
7 Trạm y tế xã Hang Kia 17169 Xã Hang Kia - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
8 Trạm y tế xã Ba Khan 17170 Xã Ba Khan - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
9 Trạm y tế xã Tân Sơn 17171 Xã Tân Sơn - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
10 Trạm y tế xã Đồng Bảng 17172 Xã Đồng Bảng - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
11 Trạm y tế xã Cun Pheo 17173 Xã Cun Pheo - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
12 Trạm y tế xã Bao la 17174 Xã Bao La - Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình
13 Trạm y tế xã Piềng Vế 17175 Xã Piềng Vế - Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình
14 Trạm y tế xã Tòng Đậu 17176 Xã Tòng Đậu - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
15 Trạm y tế xã Nà Mèo 17177 Xã Nà Mèo - Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình
16 Trạm y tế xã Thung Khe 17178 Xã Thung Khe - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
17 Trạm y tế xã Nà Phòn 17179 Xã Nà Phòn - huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
18 Trạm y tế xã Săm Khoè 17180 Xã Săm Khóe - Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình
19 Trạm y tế xã Chiềng Châu 17181 Xã Chiềng Châu - Huyện Mai Châu - Tỉnh Hoà Bình
20 Trạm y tế xã Mai Hạ 17182 Xã Mai Hạ - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
21 Trạm y tế xã Noong Luông 17183 Xã Noong Luông - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
22 Trạm y tế xã Mai Hịch 17184 Xã Mai Hịch - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
23 Trạm y tế xã Pù Bin 17185 Xã Pù Bin - Huyện Mai Châu - tỉnh Hoà Bình
24 Trạm y tế xã Vạn Mai 17186 Xã Vạn Mai - Huyện MaiChâu - tỉnh Hoà Bình
25 Phòng khám đa khoa tưnhân Chúc Dần 17267 Số 44, tiểu khu 2 - Huyện Mai Châu - Tỉnh Hòa Bình
VII Huyện Tân Lạc    
1 Trung tâm y tế huyện Tân Lạc 17009 Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình
2 Trạm y tế Thị trấn Mường Khến 17141 Thị trấn Mường Khến - Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình
3 Trạm y tế xã Ngòi Hoa 17142 Xã Ngũi Hoa - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
4 Trạm y tế Xã Trung Hòa 17143 Xã Trung Hòa - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
5 Trạm y tế xã Phú Vinh 17144 Xã Phú Vinh - Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình
6 Trạm y tế xã Phú Cường 17145 Xã Phú Cường - Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình
7 Trạm y tế xã Mỹ Hòa 17146 Xã Mỹ Hòa - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
8 Trạm y tế xã Quy Hậu 17147 Xã Quy Hậu - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
9 Trạm y tế xã Phong Phú 17148 Xã Phong Phú - Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình
10 Trạm y tế xã Quyết Chiến 17149 Xã Quyết Chiến - Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình
11 Trạm y tế xã Mãn Đức 17150 Xã Mãn Đức - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
12 Trạm y tế xã Địch Giáo 17151 Xã Địch Giáo - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
13 Trạm y tế xã Tuân Lộ 17152 Xã Tuân Lộ - Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình
14 Trạm y tế xã Tử Nê 17153 Xã Tử Nê - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
15 Trạm y tế xã Thanh Hối 17154 Xã Thanh Hối - Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình
16 Trạm y tế xã Ngọc Mỹ 17155 Xã Ngọc Mỹ - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
17 Trạm y tế xã Đông Lai 17156 Xã Đông Lai - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
18 Trạm y tế xã Lũng Vân 17157 Xã Lũng Vân - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
19 Trạm y tế xã Bắc Sơn 17158 Xã Bắc Sơn - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
20 Trạm y tế xã Quy Mỹ 17159 Xã Quy Mỹ - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
21 Trạm y tế xã Do Nhân 17160 Xã Do Nhân - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
22 Trạm y tế xã Nam Sơn 17161 Xã Nam Sơn - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
23 Trạm y tế xã Lỗ Sơn 17162 Xã Lỗ Sơn - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
24 Trạm y tế xã Ngổ Luông 17163 Xã Ngổ Luông - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
25 Trạm y tế xã Gia Mô 17164 Xã Gia Mô - Huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình
VIII Huyện Lạc Sơn    
1 Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn 17010 Huyện Lạc Sơn- Tỉnh Hòa Bình
2 Trạm y tế thị trấn Vụ Bản 17187 Thị trấn Vụ Bản - Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình
3 Trạm y tế xã Quý Hòa 17188 Xã Quý Hòa - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
4 Trạm y tế xã Miền Đồi 17189 Xã Miền Đồi - Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình
5 Trạm y tế xã Mỹ Thành 17190 Xã Mỹ Thành - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
6 Trạm y tế xã Tuân Đạo 17191 Xã Tuân Đạo - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
7 Trạm y tế xã Văn Nghĩa 17192 Xã Văn Nghĩa - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
8 Trạm y tế xã Văn Sơn 17193 Xã Văn Sơn - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
9 Trạm y tế xã Tân Lập 17194 Xã Tân Lập - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
10 Trạm y tế xã Nhân Nghĩa 17195 Xã Nhân Nghĩa - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
11 Trạm y tế xã Thượng Cốc 17196 Xã Thượng Cốc - Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình
12 Trạm y tế xã Phú Lương 17197 Xã Phú Lương - Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình
13 Trạm y tế xã Phúc Tuy 17198 Xã Phúc Tuy - Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình
14 Trạm y tế xã Xuất Hóa 17199 Xã Xuất Hóa - Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình
15 Trạm y tế xã Yên Phú 17200 Xã Yên Phú - Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình
16 Trạm y tế xã Bình Hẻm 17201 Xã Bình Hẻm - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
17 Trạm y tế Xã Chí Thiện 17202 Xã Chí Thiện - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
18 Trạm y tế xã Bình Cảng 17203 Xã Bình Cảng - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
19 Trạm y tế xã Bình Chân 17204 Xã Bình Chân - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
20 Trạm y tế xã Định Cư 17205 Xã Định Cư - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
21 Trạm y tế Xã Chí Đạo 17206 Xã Chí Đạo - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
22 Trạm y tế xã Liên Vũ 17207 Xã Liên Vũ - Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình
23 Trạm y tế xã Ngọc Sơn 17208 Xã Ngọc Sơn - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
24 Trạm y tế xã Hương Nhượng 17209 Xã Hương Nhượng - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
25 Trạm y tế xã Vũ Lâm 17210 Xã Vũ Lâm - Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình
26 Trạm y tế xã Tự Do 17211 Xã Tự Do - Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình
27 Trạm y tế xã Yên Nghiệp 17212 Xã Yên Nghiệp - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
28 Trạm y tế xã Tân Mỹ 17213 Xã Tân Mỹ - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
29 Trạm y tế xã Ân Nghĩa 17214 Xã Ân Nghĩa - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
30 Trạm y tế xã Ngọc Lâu 17215 Xã Ngọc Lâu - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình
IX Huyện Yên Thủy    
1 Trung tâm y tế huyện Yên Thủy 17011 Huyện Yên Thủy - Tỉnh Hoà Bình
2 Trạm y tế thị trấn HàngTrạm 17216 Thị Trấn Hàng Trạm - huyện Yên Thủy - tỉnh Hoà Bình
3 Trạm y tế xã Lạc Sỹ 17217 Xã Lạc Sỹ - Huyện Yên Thủy - tỉnh Hoà Bình
4 Trạm y tế xã Lạc Hưng 17218 Xã Lạc Hưng - Huyện Yên Thủy - tỉnh Hoà Bình
5 Trạm y tế xã Lạc Lương 17219 Xã Lạc Lương - Huyện Yên Thủy - tỉnh Hoà Bình
6 Trạm y tế xã Bảo Hiệu 17220 Xã Bảo Hiệu - Huyện Yên Thủy - tỉnh Hoà Bình
7 Trạm y tế xã Đa Phúc 17221 Xã Đa Phúc - Huyện Yên Thủy - Tỉnh Hoà Bình
8 Trạm y tế xã Hữu Lợi 17222 Xã  Hữu Lợi - Huyện Yên Thủy - tỉnh Hoà Bình
9 Trạm y tế xã Lạc Thịnh 17223 Xã Lạc Thịnh - Huyện Yên Thủy - tỉnh Hoà Bình
10 Trạm y tế xã Yên Lạc 17224 Xã Yên Lạc - huyện Yên Thủy - tỉnh Hoà Bình
11 Trạm y tế xã Đoàn Kết 17225 Xã Đoàn Kết - Huyện Yên Thủy - Tỉnh Hoà Bình
12 Trạm y tế xã Phú Lai 17226 Xã Phú Lai - Huyện Yên Thủy - Tỉnh Hoà Bình
13 Trạm y tế xã Yên Trị 17227 Xã Yên Trị - Huyện Yên Thủy - tỉnh Hoà Bình
14 Trạm y tế xã Ngọc Lương 17228 Xã Ngọc Lương - Huyện Yên Thủy - tỉnh Hoà Bình
15 Phòng Khám Đa Khoa Tư Nhân Yên Thủy 17271 Khu 11, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
X Huyện Kim Bôi    
1 Trạm y tế xã Vĩnh Đồng 17107 Xã Vĩnh Đồng - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
2 Trạm y tế xã Hạ Bì 17108 Xã Hạ Bì - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
3 Trạm y tế Xã Trung Bì 17109 Xã Trung Bì - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
4 Trạm y tế xã Kim Sơn 17110 Xã Kim Sơn - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
5 Trạm y tế xã Hợp Đồng 17111 Xã Hợp Đồng - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
6 Trạm y tế xã Thượng Tiến 17113 Xã Thượng Tiến - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình
7 Trạm y tế Xã Kim Tiến 17115 Xã  Kim Tiến - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình
8 Trạm y tế xã Kim Bình 17116 Xã Kim Bình - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
9 Trạm y tế xã Hợp Kim 17117 Xã Hợp Kim - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
10 Trạm y tế xã Kim Bôi 17120 Xã Kim Bôi - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
11 Trạm y tế xã Nam Thượng 17121 Xã Nam Thượng - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
12 Trạm y tế xã Kim Truy 17122 Xã Kim Truy - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
13 Trạm y tế xã Cuối Hạ 17124 Xã Cuối Hạ - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình
14 Trạm y tế xã Sào Báy 17125 Xã Sào Báy - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
15 Trạm y tế xã Mi Hòa 17126 Xã Mi Hòa - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình
16 Trạm y tế xã Nuông Dăm 17127 Xã Nuông Dăm - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
17 Trung tâm y tế huyện Kim Bôi 17012 Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình
18 Trạm y tế Thị trấn Bo 17091 Thị Trấn Bo - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
19 Trạm y tế xã Đú Sáng 17093 Xã Đú Sáng - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình
20 Trạm y tế xã Bắc Sơn 17094 Xã Bắc Sơn - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
21 Trạm y tế xã Bình Sơn 17095 Xã Bình Sơn - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
22 Trạm y tế Xã Hùng Tiến 17096 Xã Hùng Tiến - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình
23 Trạm y tế xã Tú Sơn 17098 Xã Tú Sơn - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình
24 Trạm y tế xã Nật Sơn 17099 Xã Nật Sơn - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
25 Trạm y tế Xã Vĩnh Tiến 17100 Xã Vĩnh Tiến - Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình
26 Trạm y tế xã Sơn Thủy 17102 Xã Sơn Thủy - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
27 Trạm y tế xã Đông Bắc 17103 Xã Đông Bắc - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
28 Trạm y tế xã Thượng Bì 17104 Xã Thượng Bì - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
29 Trạm y tế xã Lập Chiệng 17105 Xã Lập Chiệng - Huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình
XI Huyện Lạc Thủy    
1 Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy 17013 Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hoà Bình
2 Trạm y tế Thị trấn Thanh Hà 17092 Thị Trấn Thanh Hà - H. Lạc Thuỷ - tỉnh Hoà Bình
3 Trạm y tế xã Thanh Nông 17123 Xã Thanh Nông - H. Lạc Thuỷ - tỉnh Hoà Bình
4 Trạm y tế thị trấn Chi Nê 17229 Thị Trấn Chi Nê - Huyện Lạc Thủy - tỉnh Hoà Bình
5 Trạm y tế xã Phú Lão 17230 Xã Phú Lão - Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hoà Bình
6 Trạm y tế xã Phú Thành 17231 Xã Phú Thành - Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hoà Bình
7 Trạm y tế xã Cố Nghĩa 17232 Xã Cố Nghĩa - Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hoà Bình
8 Trạm y tế xã Hưng Thi 17233 Xã Hưng Thi - Huyện Lạc Thủy - tỉnh Hoà Bình
9 Trạm y tế xã Lạc Long 17234 Xã Lạc Long - Huyện Lạc Thủy - tỉnh Hoà Bình
10 Trạm y tế xã Liên Hòa 17235 Xã Liên Hòa - Huyện Lạc Thủy - tỉnh Hoà Bình
11 Trạm y tế xã Khoan Dụ 17236 Xã Khoan Dụ - Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hoà Bình
12 Trạm y tế xã Đồng Môn 17237 Xã Đồng Môn - Huyện LạcThủy - tỉnh Hoà Bình
13 Trạm y tế xã Đồng Tâm 17238 Xã Đồng Tâm - Huyện Lạc Thủy - tỉnh Hoà Bình
14 Trạm y tế xã Yên Bồng 17239 Xã Yên Bồng - Huyện Lạc Thủy - tỉnh Hoà Bình
15 Trạm y tế xã An Lạc 17240 Xã An Lạc - Huyện Lạc Thủy - tỉnh Hoà Bình
16 Trạm y tế xã An Bình 17241 Xã An Bình - Huyện Lạc Thủy - tỉnh Hoà Bình
Ghi chú:

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình (17001); Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình (17018) chỉ tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu đối với các đối tượng; Trẻ em dưới 6 tuổi; người có công với cách mạng; Người từ đủ 80 tuổi trở lên.

- Đối tượng thuộc Ban bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chắm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (17014) thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; Cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh.

- Y tế Công ty Thủy điện Hòa Bình (17015) chỉ tiếp nhận đối tượng là cán bộ, công nhân tại đơn vị./.