BHXH Bắc Giang: Thông báo danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020 (ngoại tỉnh)

04/02/2020 09:14 PM


DANH SÁCH CƠ SỞ KCB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG NHẬN ĐĂNG
KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT BAN ĐẦU NĂM 2020
STT CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH GHI CHÚ
A Cơ sở KCB tuyến tỉnh  
1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh  
2 Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang (Chỉ dành cho trẻ em
dưới 6 tuổi)
3 Phòng Khám Đa khoa - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh  
4 Phòng Khám Đa khoa - Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh  
5 Phòng Khám Đa khoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  
B Cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương  
1 Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn  
2 Trung tâm Y tế huyện Sơn Động  
3 Trung tâm Y tế huyện Lục Nam  
4 Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang  
5 Trung tâm Y tế huyện Yên Thế  
6 Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà  
7 Trung tâm Y tế huyện Việt Yên  
8 Trung tâm Y tế huyện Tân Yên  
9 Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng  
10 Bệnh viện Đa khoa Sông Thương  
11 Bệnh viện 110 - Cơ sở 2  
12 Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên  
13 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang  
14 Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ  
15 Phòng khám Đa khoa GTVT Bắc Giang  
16 Phòng khám Đa khoa GTVT Bắc Giang - Cơ sở 2  
17 Phòng khám Đa khoa Khu vực Tân Sơn  
18 Phòng khám Đa khoa Khu vực Mai Sưu  
19 Phòng khám Đa khoa Khu vực Mỏ Trạng  
20 Phòng khám Đa khoa chất lượng cao Tân Mỹ  
21 Phòng khám Đa khoa Bích Động  
22 Phòng khám Đa khoa Bảo Minh  
23 Phòng khám Đa khoa Tân Dân  
24 Phòng khám Đa khoa Bắc Thăng Long  
25 Phòng khám Đa khoa Anh Quất  
26 Phòng khám Đa khoa Bố Hạ  
27 Phòng khám Đa khoa Ngọc Thiện  
28 Phòng khám Đa khoa 108 Hùng Cường  
29 Phòng khám đa khoa Y cao Hà Nội  
30 Ban Y tế Công an tỉnh  
31 Phòng khám Đa khoa Thanh Xuân  
32 Phòng khám Đa khoa Hợp Nhất  
33 Phòng khám Đa khoa Thăng Long  
34 Phòng khám Đa khoa Sông Thương  
35 Phòng khám Đa khoa Xuân Mai  
35 Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Việt Yên  
36 Phòng khám Đa khoa 103  
36 Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Việt  
37 Phòng khám Đa khoa Đức Giang  
C. Cơ sở KCB tuyến xã và tương đương tuyến xã  
  218 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh  
I. HUYỆN SƠN ĐỘNG 23 TYT
1 Trạm y tế Xã Vĩnh Khương  
2 Trạm y tế Xã Tuấn Đạo  
3 Trạm y tế Xã Long Sơn  
4 Trạm y tế Xã Lệ Viễn  
5 Trạm y tế Xã An Lạc  
6 Trạm y tế Xã Cẩm Đàn  
7 Trạm y tế Xã Hữu Sản  
8 Trạm y tế Xã Chiên Sơn  
9 Trạm y tế Xã Thanh Luận  
10 Trạm y tế Xã Giáo Liêm  
11 Trạm y tế Xã Bồng Am  
12 Trạm y tế Xã An Bá  
13 Trạm y tế Xã Dương Hưu  
14 Trạm y tế Xã Vân Sơn  
15 Trạm y tế TT Thanh Sơn  
16 Trạm y tế Xã An Lập  
17 Trạm y tế Xã An Châu  
18 Trạm y tế TT An Châu  
19 Trạm y tế Xã Yên Định  
20 Trạm y tế Xã Quế Sơn  
21 Trạm y tế Xã Phúc Thắng  
22 Trạm y tế Xã Tuấn Mậu  
23 Trạm y tế Xã Thạch Sơn  
II. HUYỆN LỤC NGẠN 30 TYT
1 Trạm y tế Xã Hồng Giang  
2 Trạm y tế Xã Kiên Lao  
3 Trạm y tế TT Chũ  
4 Trạm y tế Xã Phong Minh  
5 Trạm y tế Xã Trù Hựu  
6 Trạm y tế Xã Biên Sơn  
7 Trạm y tế Xã Phượng Sơn  
8 Trạm y tế Xã Quý Sơn  
9 Trạm y tế Xã Thanh Hải  
10 Trạm y tế Xã Tân Quang  
11 Trạm y tế Xã Đèo Gia  
12 Trạm y tế Xã Tân Lập  
13 Trạm y tế Xã Kiên Thành  
14 Trạm y tế Xã Giáp Sơn  
15 Trạm y tế Xã Tân Mộc  
16 Trạm y tế Xã Mỹ An  
17 Trạm y tế Xã Xa Lý  
18 Trạm y tế Xã Kim Sơn  
19 Trạm y tế Xã Cấm Sơn  
20 Trạm y tế Xã Tân Sơn  
21 Trạm y tế Xã Phú Nhuận  
22 Trạm y tế Xã Phong Vân  
23 Trạm y tế Xã Sơn Hải  
24 Trạm y tế Xã Hộ Đáp  
25 Trạm y tế Xã Đồng Cốc  
26 Trạm y tế Xã Tân Hoa  
27 Trạm y tế Xã Biển Động  
28 Trạm y tế Xã Phì Điền  
29 Trạm y tế Xã Nghĩa Hồ  
30 Trạm y tế Xã Nam Dương  
III. HUYỆN LỤC NAM 27 TYT
1 Trạm y tế Xã Lục Sơn  
2 Trạm y tế Xã Nghĩa Phương  
3 Trạm y tế Xã Chu Điện  
4 Trạm y tế Xã Bảo Đài  
5 Trạm y tế Xã Đông Phú  
6 Trạm y tế TT Đồi Ngô  
7 Trạm y tế Xã Tiên Hưng  
8 Trạm y tế Xã Vô Tranh  
9 Trạm y tế Xã Lan Mẫu  
10 Trạm y tế Xã Yên Sơn  
11 Trạm y tế Xã Khám Lạng  
12 Trạm y tế Xã Đan Hội  
13 Trạm y tế Xã Bình Sơn  
14 Trạm y tế Xã Thanh Lâm  
15 Trạm y tế Xã Cương Sơn  
16 Trạm y tế Xã Phương Sơn  
17 Trạm y tế Xã Tiên Nha  
18 Trạm y tế Xã Cẩm Lý  
19 Trạm y tế Xã Trường Sơn  
20 Trạm y tế Xã Bắc Lũng  
21 Trạm y tế Xã Vũ Xá  
22 Trạm y tế Xã Bảo Sơn  
23 Trạm y tế Xã Huyền Sơn  
24 Trạm y tế Xã Tam DỊ  
25 Trạm y tế TT Lục Nam  
26 Trạm y tế Xã Đông Hưng  
27 Trạm y tế Xã Trường Giang  
IV. HUYỆN LẠNG GIANG 23 TYT
1 Trạm y tế Xã Tân Hưng  
2 Trạm y tế Xã Tiên Lục  
3 Trạm y tế Xã Phi Mô  
4 Trạm y tế Xã Tân Dĩnh  
5 Trạm y tế Xã Mỹ Hà  
6 Trạm y tế Xã Tân Thịnh  
7 Trạm y tế Xã Tân Thanh  
8 Trạm y tế Xã Đào Mỹ  
9 Trạm y tế Xã Đại Lâm  
10 Trạm y tế Xã An Hà  
11 Trạm y tế Xã Xương Lâm  
12 Trạm y tế Xã Thái đào  
13 Trạm y tế Xã Hương Lạc  
14 Trạm y tế TT Vôi  
15 Trạm y tế Xã Hương Sơn  
16 Trạm y tế Xã Mỹ Thái  
17 Trạm y tế Xã Quang Thịnh  
18 Trạm y tế Xã Dương Đức  
19 Trạm y tế Xã Xuân Hương  
20 Trạm y tế Xã Nghĩa Hưng  
21 Trạm y tế Xã Nghĩa Hoà  
22 Trạm y tế Xã Yên Mỹ  
23 Trạm y tế TT Kép  
V. HUYỆN YÊN THẾ 21 TYT
1 Trạm y tế Xã Tiến Thắng  
2 Trạm y tế Xã Đồng lạc  
3 Trạm y tế Xã Xuân Lương  
4 Trạm y tế Xã Tam Hiệp  
5 Trạm y tế Xã Đồng Tiến  
6 Trạm y tế Xã Tân Sỏi  
7 Trạm y tế Xã Đồng Kỳ  
8 Trạm y tế Xã Đồng Hưu  
9 Trạm y tế Xã Phồn Xương  
10 Trạm y tế Xã Bố Hạ  
11 Trạm y tế Xã Tam Tiến  
12 Trạm y tế TT Cầu Gồ  
13 Trạm y tế Xã Đồng Vương  
14 Trạm y tế TT Bố Hạ  
15 Trạm y tế Xã Hương Vĩ  
16 Trạm y tế Xã An Thượng  
17 Trạm y tế Xã Canh Nậu  
18 Trạm y tế Xã Tân Hiệp  
19 Trạm y tế Xã Đồng Tâm  
20 Trạm y tế Xã Hồng Kỳ  
21 Trạm y tế Xã Đông Sơn  
VI. HUYỆN TÂN YÊN 24 TYT
1 Trạm y tế Xã Hợp Đức  
2 Trạm y tế Xã Tân Trung  
3 Trạm y tế Xã Song Vân  
4 Trạm y tế Xã Việt Lập  
5 Trạm y tế Xã Ngọc Châu  
6 Trạm y tế Xã Lam Cốt  
7 Trạm y tế Xã Liên Sơn  
8 Trạm y tế Xã Quế Nham  
9 Trạm y tế Xã Ngọc Lý  
10 Trạm y tế Xã Đại Hoá  
11 Trạm y tế Xã Quang Tiến  
12 Trạm y tế Xã Ngọc Vân  
13 Trạm y tế Xã Phúc Hoà  
14 Trạm y tế Xã Cáo Xá  
15 Trạm y tế TT Cao Thượng  
16 Trạm y tế Xã Liên Chung  
17 Trạm y tế Xã Ngọc Thiện  
18 Trạm y tế Xã phúc Sơn  
19 Trạm y tế Xã Nhã Nam  
20 Trạm y tế TT Nhã Nam  
21 Trạm y tế Xã Cao Thượng  
22 Trạm y tế Xã Lan Giới  
23 Trạm y tế Xã An Dương  
24 Trạm y tế Xã Việt Ngọc  
VII. HUYỆN HIỆP HOÀ 26 TYT
1 Trạm y tế Xã Đoan Bái  
2 Trạm y tế Xã Đông Lỗ  
3 Trạm y tế Xã Hoà Sơn  
4 Trạm y tế Xã Thường Thắng  
5 Trạm y tế Xã Hoàng Lương  
6 Trạm y tế Xã Thái Sơn  
7 Trạm y tế Xã Thanh Vân  
8 Trạm y tế Xã Danh Thắng  
9 Trạm y tế Xã Lương Phong  
10 Trạm y tế Xã Xuân Cẩm  
11 Trạm y tế Xã Ngọc Sơn  
12 Trạm y tế Xã Đức Thắng  
13 Trạm y tế Xã Châu Minh  
14 Trạm y tế Xã Hùng Sơn  
15 Trạm y tế Xã Mai Trung  
16 Trạm y tế Xã Đại Thành  
17 Trạm y tế Xã Hoàng An  
18 Trạm y tế Xã Hương Lâm  
19 Trạm y tế Xã Hoàng Thanh  
20 Trạm y tế Xã Hoàng Vân  
21 Trạm y tế TT Thắng  
22 Trạm y tế Xã Quang Minh  
23 Trạm y tế Xã Đồng Tân  
24 Trạm y tế Xã Mai Đình  
25 Trạm y tế Xã Bắc Lý  
26 Trạm y tế Xã Hợp Thịnh  
VIII. HUYỆN VIỆT YÊN 19 TYT
1 Trạm y tế Xã Nghĩa Trung  
2 Trạm y tế Xã Tăng Tiến  
3 Trạm y tế Xã Trung Sơn  
4 Trạm y tế Xã Hồng Thái  
5 Trạm y tế Xã Bích Sơn  
6 Trạm y tế Xã Tiên Sơn  
7 Trạm y tế Xã Vân Trung  
8 Trạm y tế Xã Việt Tiến  
9 Trạm y tế Xã Tự Lan  
10 Trạm y tế Xã Ninh Sơn  
11 Trạm y tế Xã Hoàng Ninh  
12 Trạm y tế Xã Quảng Minh  
13 Trạm y tế Xã Quang Châu  
14 Trạm y tế Xã Vân Hà  
15 Trạm y tế Xã Minh Đức  
16 Trạm y tế Xã Thượng Lan  
17 Trạm y tế Xã Hương Mai  
18 Trạm y tế TT Bích Động  
19 Trạm y tế TT Nếnh  
IX. HUYỆN YÊN DŨNG 21 TYT
1 Trạm y tế Xã Đồng Việt  
2 Trạm y tế Xã Đức Giang  
3 Trạm y tế Xã Xuân Phú  
4 Trạm y tế Xã Hương Gián  
5 Trạm y tế Xã Lãng Sơn  
6 Trạm y tế Xã Quỳnh Sơn  
7 Trạm y tế Xã Yên Lư  
8 Trạm y tế Xã Tư Mại  
9 Trạm y tế Xã Tiến Dũng  
10 Trạm y tế Xã Tiền Phong  
11 Trạm y tế Xã Nội Hoàng  
12 Trạm y tế Xã Cảnh Thuỵ  
13 Trạm y tế Xã Đồng Phúc  
14 Trạm y tế Xã Lão Hộ  
15 Trạm y tế Xã Tân An  
16 Trạm y tế Xã Nham Sơn  
17 Trạm y tế Xã Tân Liễu  
18 Trạm y tế Xã Thắng Cương  
19 Trạm y tế TT Neo  
20 Trạm y tế Xã Trí yên  
21 Trạm y tế TT Tân Dân  
X. THÀNH PHỐ BẮC GIANG 04 TYT
1 Trạm y tế Xã Tân Tiến  
2 Trạm y tế Xã Dĩnh Trì  
3 Trạm y tế Xã Đồng Sơn  
4 Trạm y tế Xã Song Khê  
TỔNG 218 XÃ