BHXH Lạng Sơn: Thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2020

04/02/2020 04:36 PM


DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU CHO NGƯỜI CÓ THẺ BHYT NĂM 2020
(Kèm theo công văn số 1149/BHXH-GĐBHYT, ngày 22/11/2019 của BHXH Lạng Sơn)
STT TÊN CƠ SỞ KCB MÃ CƠ SỞ KCB ĐỊA CHỈ
I THÀNH PHỐ LẠNG SƠN    
1 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 1 Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn,Tỉnh Lạng Sơn
2 TTYT Thành phố Lạng Sơn 2 Phường Hoàng Văn Thụ,Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
3 BVĐK tỉnh Lạng Sơn 3 Xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn
4 Bệnh xá quân dân y 50 4 Phường chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
5 Bệnh viện Phổi tỉnh Lạng Sơn 19 Xã Hoàng Đồng,Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
6 Bệnh viện Phục hồi chức năng 20 PhườngTam Thanh,Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
7 Phòng khám ĐK trung tâm Lạng
Sơn
275 Phường Đông Kinh - TP. Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
8 Phòng khám đa khoa Quốc tế Phú
Lộc
276 Phường Vĩnh Trại - TP. Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
9 Bệnh xá Công An tỉnh Lạng Sơn 277 Phường Chi Lăng,Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
10 Phòng khám đa khoa Xứ Lạng 278 Phường Tam Thanh - TP. Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
11 Phòng Khám đa khoa Lạng Sơn 279 Phường Tam Thanh Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
12 Phóng khám ĐK Hà Nội Medic 280 Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
13 Phòng khám đa khoa 128A Phai Vệ 282 Phường Đông Kinh,Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
14 Phòng khám đa khoa Trường Sinh 283 Phường Vĩnh Trại,Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
15 Phòng khám đa khoa Bắc Sơn 285 Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
16 Trạm y tế Xã Quảng Lạc 31 Xã Quảng Lạc - TP Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
17 Trạm y tế Xã Mai Pha 32 Xã Mai Pha - Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
18 Trạm y tế Xã Hoàng Đồng 33 Xã Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
II HUYỆN TRÀNG ĐỊNH    
1 TTYT Huyện Tràng Định 6 Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
2 Trạm y tế Xã Đại Đồng 35 Xã Đại Đồng - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
3 Trạm y tế Xã Chi Lăng 36 Xã Chi Lăng - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
4 Trạm y tế Xã Đề Thám 37 Xã Đề Thám - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
5 Trạm y tế Xã Hùng Sơn 38 Xã Hùng Sơn - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
6 Trạm y tế Xã Tri Phương 39 Xã Tri Phương - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
7 Trạm y tế Xã Quốc Khánh 40 Xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
8 Trạm y tế Xã Đội Cấn 41 Xã Đội Cấn - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
9 Trạm y tế Xã Kháng Chiến 42 Xã Kháng Chiến - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
10 Trạm y tế Xã Hùng Việt 43 Xã Hùng Việt - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
11 Trạm y tế xã Quốc Việt 44 Xã Quốc Việt - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
12 Trạm y tế Xã Tân Minh 45 Xã Tân Minh - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
13 Trạm y tế Xã Trung Thành 46 Xã Trung Thành - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
14 Trạm y tế Xã Chí Minh 47 Xã Chí Minh - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
15 Trạm y tế Xã Kim Đồng 48 Xã Kim Đồng - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
16 Trạm y tế xã Tân Tiến 49 Xã Tân Tiến - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
17 Trạm y tế Xã Đoàn Kết 50 Xã Đoàn Kết - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
18 Trạm y tế Xã Vĩnh Tiến 51 Xã Vĩnh Tiến - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
19 Trạm y tế Xã Tân Yên 52 Xã Tân Yên - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
20 Trạm y tế Xã Cao Minh 53 Xã Cao Minh - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
21 Trạm y tế Xã Bắc Ái 54 Xã Bắc Ái - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
22 Trạm y tế Xã Khánh Long 55 Xã Khánh Long - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
23 Trạm y tế Xã Đào Viên 56 Xã Đào Viên - Huyện Tràng Định - Tỉnh Lạng Sơn
III HUYỆN BÌNH GIA    
1 TTYT huyện Bình Gia 7 Thị trấn Bình Gia, Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
2 Trạm y tế Xã Minh Khai 58 Xã Minh Khai - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
3 Trạm y tế Xã Quang Trung 59 Xã Quang Trung - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
4 Trạm y tế Xã Yên Lỗ 60 Xã Yên Lỗ - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
5 Trạm y tế xã Thiện Thuật 61 Xã Thiện Thuật - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
6 Trạm y tế xã Hoa Thám 62 Xã Hoa Thám - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
7 Trạm y tế Xã Quý Hòa 63 Xã Quý Hòa - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
8 Trạm y tế Xã Thiện Hòa 64 Xã Thiện Hòa - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
9 Trạm y tế Xã Hòa Bình 65 Xã Hòa Bình - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
10 Trạm y tế Xã Thiện Long 66 Xã Thiện Long - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
11 Trạm y tế Xã Hồng Thái 67 Xã Hồng Thái - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
12 Trạm y tế Xã Hoàng Văn Thụ 68 Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
13 Trạm y tế Xã Tô Hiệu 69 Xã Tô Hiệu - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
14 Trạm y tế Xã Hồng Phong 70 Xã Hồng Phong - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
15 Trạm y tế Xã Mông Ân 71 Xã Mông Ân - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
16 Trạm y tế Xã Tân Văn 72 Xã Tân Văn - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
17 Trạm y tế Xã Vĩnh Yên 73 Xã Vĩnh Yên - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
18 Trạm y tế Xã Bình La 74 Xã Bình La - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
19 Trạm y tế Xã Hưng Đạo 75 Xã Hưng Đạo - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
20 Trạm y tế Xã Tân Hòa 76 Xã Tân Hòa - Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn
IV HUYỆN VĂN LÃNG    
1 TTYT huyện Văn Lãng 8 Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
2 Trạm y tế Xã Nhạc Kỳ 78 Xã Nhạc Kỳ - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
3 Trạm y tế Xã Hồng Thái 79 Xã Hồng Thái - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
4 Trạm y tế xã Hoàng Văn Thụ 80 Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
5 Trạm y tế Xã Tân Mỹ 81 Xã Tân Mỹ - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
6 Trạm y tế xã Tân Thanh 82 Xã Tân Thanh - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
7 Trạm y tế Xã Hoàng Việt 83 Xã Hoàng Việt - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
8 Trạm y tế Xã Thanh Long 84 Xã Thanh Long - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
9 Trạm y tế Xã Thụy Hùng 85 Xã Thụy Hùng - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
10 Trạm y tế Xã Trùng Khánh 86 Xã Trùng Khánh - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
11 Trạm y tế Xã Tân Việt 87 Xã Tân Việt - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
12 Trạm y tế Xã An Hùng 88 Xã An Hùng - Huyện Văn Lãng -  Tỉnh Lạng Sơn
13 Trạm y tế Xã Trùng Quán 89 Xã Trùng Quán - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
14 Trạm y tế Xã Tân Lang 90 Xã Tân Lang - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
15 Trạm y tế Xã Tân Tác 91 Xã Tân Tác - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
16 Trạm y tế Xã Bắc La 92 Xã Bắc La - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
17 Trạm y tế Xã Thành Hòa 93 Xã Thành Hòa - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
18 Trạm y tế Xã Gia Miễn 94 Xã Gia Miễn - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
19 Trạm y tế xã Hội Hoan 95 Xã Hội Hoan - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
20 Trạm y tế Xã Nam La 96 Xã Nam La - Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn
V HUYỆN BẮC SƠN    
1 TTYT huyện Bắc Sơn 9 Thị trấn Bắc Sơn, Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
2 Trạm y tế Xã Long Đống 98 Xã Long Đống - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
3 Trạm y tế Xã Quỳnh Sơn 99 Xã Quỳnh Sơn - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
4 Trạm y tế Xã Bắc Sơn 100 Xã Bắc Sơn - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
5 Trạm y tế xã Hưng Vũ 101 Xã Hưng Vũ - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
6 Trạm y tế Xã Trấn Yên 102 Xã Trấn Yên - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
7 Trạm y tế Xã Vũ Lăng 103 Xã Vũ Lăng - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
8 Trạm y tế Xã Chiêu Vũ 104 Xã Chiêu Vũ - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
9 Trạm y tế xã Nhất Hòa 105 Xã Nhất Hòa - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
10 Trạm y tế Xã Nhất Tiến 106 Xã Nhất Tiến - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
11 Trạm y tế Xã Tân Thành 107 Xã Tân Thành - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
12 Trạm y tế Xã Tân Tri 108 Xã Tân Tri - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
13 Trạm y tế Xã Chiến Thắng 110 Xã Chiến Thắng - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
14 Trạm y tế Xã Vũ Sơn 111 Xã Vũ Sơn - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
15 Trạm y tế Xã Đồng Ý 112 Xã Đồng Ý - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
16 Trạm y tế Xã Vạn Thủy 113 Xã Vạn Thủy - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
17 Trạm y tế Xã Tân Lập 115 Xã Tân Lập - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
18 Trạm y tế Xã Tân Hương 116 Xã Tân Hương - Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
19 Phòng khám ĐKKV Ngả Hai 265 Xã Vũ Lễ, Huyện Bắc Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
VI HUYỆN VĂN QUAN    
1 TTYT huyện Văn Quan 10 Thị trấn Văn Quan, Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
2 Trạm y tế Xã Đại An 118 Xã Đại An - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
3 Trạm y tế Xã Đồng Giáp 119 Xã Đồng Giáp - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
4 Trạm y tế Xã Bình Phúc 120 Xã Bình Phúc - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
5 Trạm y tế Xã Chu Túc 121 Xã Chu Túc - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
6 Trạm y tế Xã Hữu Lễ 122 Xã Hữu Lễ - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
7 Trạm y tế Xã Hòa Bình 123 Xã Hòa Bình - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
8 Trạm y tế Xã Khánh Khê 124 Xã Khánh Khê - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
9 Trạm y tế Xã Lương Năng 125 Xã Lương Năng - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
10 Trạm y tế Xã Phú Mỹ 126 Xã Phú Mỹ - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
11 Trạm y tế Xã Song Giang 127 Xã Song Giang - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
12 Trạm y tế xã Tân Đoàn 128 Xã Tân Đoàn - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
13 Trạm y tế Xã Tú Xuyên 129 Xã Tú Xuyên - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
14 Trạm y tế Xã Tràng Các 130 Xã Tràng Các - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
15 Trạm y tế Xã Tràng Phái 131 Xã Tràng Phái - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
16 Trạm y tế Xã Tràng Sơn 132 Xã Tràng Sơn - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
17 Trạm y tế Xã Trấn Ninh 133 Xã Trấn Ninh - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
18 Trạm y tế Xã Tri Lễ 134 Xã Tri Lễ -  Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
19 Trạm y tế xã Văn An 135 Xã Văn An - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
20 Trạm y tế Xã Vân Mộng 136 Xã Vân Mộng - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
21 Trạm y tế Xã Việt Yên 137 Xã Việt Yên - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
22 Trạm y tế Xã Vĩnh Lại 138 Xã Vĩnh Lại - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
23 Trạm y tế Xã Xuân Mai 139 Xã Xuân Mai - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
24 Trạm y tế xã Yên Phúc 140 Xã Yên Phúc - Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn
VII HUYỆN CAO LỘC    
1 TTYT huyện Cao Lộc 11 Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
2 Trạm y tế xã Tân Thành 143 Xã Tân Thành - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
3 Trạm y tế Xã Xuân Long 144 Xã Xuân Long - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
4 Trạm y tế Xã Phú Xá 145 Xã Phú Xá - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
5 Trạm y tế Xã Song Giáp 146 Xã Song Giáp - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
6 Trạm y tế Xã Bình Trung 147 Xã Bình Trung - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
7 Trạm y tế Xã Hồng Phong 148 Xã Hồng Phong - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
8 Trạm y tế Xã Bảo Lâm 149 Xã Bảo Lâm - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
9 Trạm y tế Xã Thạch Đạn 150 Xã Thạch Đạn - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
10 Trạm y tế Xã Lộc Yên 151 Xã Lộc Yên - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
11 Trạm y tế Xã Thụy Hùng 152 Xã Thụy Hùng - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
12 Trạm y tế xã Cao Lâu 153 Xã Cao Lâu - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
13 Trạm y tế Xã Xuất Lễ 154 Xã Xuất Lễ - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
14 Trạm y tế Xã Công Sơn 155 Xã Công Sơn - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
15 Trạm y tế Xã Mẫu Sơn 156 Xã Mẫu Sơn - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
16 Trạm y tế Xã Hòa Cư 157 Xã Hòa Cư - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
17 Trạm y tế Xã Hải Yến 158 Xã Hải Yến - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
18 Trạm y tế Xã Hợp Thành 159 Xã Hợp Thành - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
19 Trạm y tế Xã Gia Cát 160 Xã Gia Cát - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
20 Trạm y tế Xã Tân Liên 161 Xã Tân Liên - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
21 Trạm y tế Xã Yên Trạch 162 Xã Yên Trạch - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
22 Trạm y tế Xã Thanh Loà 163 Xã Thanh Loà - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn
23 Phòng khám ĐKKV Đồng Đăng 253 Huyện Cao Lộc  - Tỉnh Lạng Sơn
VIII HUYỆN LỘC BÌNH    
1 TTYT huyện Lộc Bình 12 Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
2 Trạm y tế Thị trấn Na Dương 165 Thị trấn Na Dương - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
3 Trạm y tế Xã Xuân Lễ 166 Xã Xuân Lễ - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
4 Trạm y tế Xã Đồng Bục 167 Xã Đồng Bục - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
5 Trạm y tế Xã Vân Mộng 169 Xã Vân Mộng - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
6 Trạm y tế Xã Như Khuê 170 Xã Như Khuê - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
7 Trạm y tế Xã Quan Bản 171 Xã Quan Bản - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
8 Trạm y tế Xã Hữu Khánh 172 Xã Hữu Khánh - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
9 Trạm y tế Xã Nhượng Bạn 173 Xã Nhượng Bạn - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
10 Trạm y tế Xã Xuân Mãn 174 Xã Xuân Mãn - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
11 Trạm y tế Xã Bằng Khánh 175 Xã Bằng Khánh - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
12 Trạm y tế Xã Xuân Dương 176 Xã Xuân Dương - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
13 Trạm y tế Xã Hữu Lân 177 Xã Hữu Lân - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
14 Trạm y tế Xã Mẫu Sơn 178 Xã Mẫu Sơn - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
15 Trạm y tế Xã Nam Quan 179 Xã Nam Quan - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
16 Trạm y tế Xã Tĩnh Bắc 180 Xã Tĩnh Bắc - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
17 Trạm y tế Xã Minh Phát 181 Xã Minh Phát - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
18 Trạm y tế Xã Lợi Bác 182 Xã Lợi Bác - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
19 Trạm y tế Xã Sàn Viên 183 Xã Sàn Viên - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
20 Trạm y tế Xã Yên Khoái 184 Xã Yên Khoái - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
21 Trạm y tế Xã Tú Mịch 185 Xã Tú Mịch - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
22 Trạm y tế Xã Tú Đoạn 186 Xã Tú Đoạn - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
23 Trạm y tế Xã Tam Gia 187 Xã Tam Gia - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
24 Trạm y tế Xã ái Quốc 188 Xã ái Quốc - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
25 Trạm y tế Xã Hiệp Hạ 189 Xã Hiệp Hạ - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
26 Trạm y tế Xã Đông Quan 190 Xã Đông Quan - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
27 Trạm y tế Xã Khuất Xá 191 Xã Khuất Xá - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
28 Trạm y tế Xã Lục Thôn 192 Xã Lục Thôn - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
29 Trạm y tế xã Xuân Tình 168 Xã Xuân Tình - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
30 Bệnh xá Quân dân y đoàn kinh tế
Quốc phòng 338/Quân khu I
281 Xã Tú Đoạn - Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn
IX HUYỆN CHI LĂNG    
1 TTYT huyện Chi Lăng 14 Thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
2 Trạm y tế Thị trấn Chi Lăng 193 Thị trấn Chi Lăng - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
3 Trạm y tế Xã Chi Lăng 195 Xã Chi Lăng - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
4 Trạm y tế Xã Quang Lang 196 Xã Quang Lang - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
5 Trạm y tế Xã Mai Sao 197 Xã Mai Sao - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
6 Trạm y tế Xã Nhân Lý 198 Xã Nhân Lý - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
7 Trạm y tế Xã Bắc Thủy 199 Xã Bắc Thủy - Huyện Chi Lăng  -Tỉnh Lạng Sơn
8 Trạm y tế Xã Vân Thủy 200 Xã Vân Thủy - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
9 Trạm y tế Xã Quan Sơn 201 Xã Quan Sơn - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
10 Trạm y tế Xã Lâm Sơn 202 Xã Lâm Sơn - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
11 Trạm y tế Xã Liên Sơn 203 Xã Liên Sơn - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
12 Trạm y tế Xã Vân An 204 Xã Vân An - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
13 Trạm y tế xã Chiến Thắng 205 Xã Chiến Thắng - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
14 Trạm y tế Xã Hữu Kiên 206 Xã Hữu Kiên - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
15 Trạm y tế Xã Thượng Cường 207 Xã Thượng Cường - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
16 Trạm y tế Xã Bằng Mạc 209 Xã Bằng Mạc - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
17 Trạm y tế Xã Bằng Hữu 210 Xã Bằng Hữu - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
18 Trạm y tế Xã Gia Lộc 211 Xã Gia Lộc - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
19 Trạm y tế Xã Vạn Linh 212 Xã Vạn Linh - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
20 Trạm y tế Xã Y Tịch 213 Xã Y Tịch - Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn
X HUYỆN ĐÌNH LẬP    
1 TTYT huyện Đình Lập 15 Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
2 Trạm y tế Xã Đình Lập 216 Xã Đình Lập - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
3 Trạm y tế Xã Bắc Xa 217 Xã Bắc Xa - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
4 Trạm y tế Xã Kiên Mộc 218 Xã Kiên Mộc - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
5 Trạm y tế Xã Bính Xá 219 Xã Bính Xá - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
6 Trạm y tế Xã Châu Sơn 220 Xã Châu Sơn - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
7 Trạm y tế Xã Bắc Lãng 221 Xã Bắc Lãng - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
8 Trạm y tế Xã Cường Lợi 222 Xã Cường Lợi - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
9 Trạm y tế Xã Đồng Thắng 223 Xã Đồng Thắng - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
10 Trạm y tế Xã Thái Bình 224 Xã Thái Bình - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
11 Trạm y tế Xã Lâm Ca 225 Xã Lâm Ca - Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn
XI HUYỆN HỮU LŨNG    
1 TTYT huyện Hữu Lũng 16 Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
2 Trạm y tế Xã Sơn Hà 227 Xã Sơn Hà - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
3 Trạm y tế Xã Đồng Tân 228 Xã Đồng Tân - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
4 Trạm y tế Xã Đô Lương 229 Xã Đô Lương - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
5 Trạm y tế Xã Minh Tiến 230 Xã Minh Tiến - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
6 Trạm y tế Xã Thanh Sơn 231 Xã Thanh Sơn - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
7 Trạm y tế Xã Tân Lập 232 Xã Tân Lập - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
8 Trạm y tế Xã Đồng Tiến 233 Xã Đồng Tiến - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
9 Trạm y tế Xã Thiện Kỵ 234 Xã Thiện Kỵ - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
10 Trạm y tế Xã Quyết Thắng 235 Xã Quyết Thắng - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
11 Trạm y tế Xã Hòa Bình 237 Xã Hòa Bình - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
12 Trạm y tế Xã Hòa Lạc 238 Xã Hòa Lạc - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
13 Trạm y tế Xã Hòa Thắng 239 Xã Hòa Thắng - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
14 Trạm y tế Xã Hồ Sơn 240 Xã Hồ Sơn - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
15 Trạm y tế Xã Nhật Tiến 241 Xã Nhật Tiến - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
16 Trạm y tế Xã Minh Sơn 242 Xã Minh Sơn - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
17 Trạm y tế Xã Hòa Sơn 244 Xã Hòa Sơn - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
18 Trạm y tế Xã Hữu Liên 245 Xã Hữu Liên - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
19 Trạm y tế Xã Tân Thành 246 Xã Tân Thành - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
20 Trạm y tế Xã Yên Sơn 247 Xã Yên Sơn - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
21 Trạm y tế Xã Yên Thịnh 249 Xã Yên Thịnh - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
22 Trạm y tế Xã Cai Kinh 250 Xã Cai Kinh - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn
23 Trạm y tế Xã Minh Hòa 251 Xã Minh Hòa - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn