BHXH Hải Dương: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

05/02/2020 10:58 AM


DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2020
STT Cơ sở KCB theo từng địa bàn Mã CS KCB Loại hình khám, chữa bệnh Ghi Chú
Ngoại
trú
Nội
trú
Thành phố Hải Dương
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 30013 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
2 Bệnh viện quân y 7 30014 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
3 Bệnh viện trường Đại học KTYT Hải Dương 30015 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
4 Bệnh viện YHCT Hải Dương 30298 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
5 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương 30301 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
6 Bệnh viện đa khoa Hòa Bình 30307 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
7 Bệnh viện Nhi Hải Dương 30330 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
8 Phòng khám ĐK Thanh Bình 30339 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
9 Phòng khám đa khoa quốc tế Hải Dương 30347 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
10 Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Hải Dương 30016 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
11 Bệnh viện Phổi Hải Dương 30299 x x Không nhận đăng ký KCBBĐ
12 Bệnh viện mắt và da liễu HD 30302 x x Không nhận đăng ký KCBBĐ
13 Bệnh viên tâm thần Hải Dương 30300 x x Không nhận đăng ký KCBBĐ
14 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương 30341 x x Không nhận đăng ký KCBBĐ
15 Bệnh viện Phụ sản Hải Dương 30335 x x Không nhận đăng ký KCBBĐ
16 Trung tâm y tế thành phố Hải Dương 30001 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
17 Trạm y tế phường Thạch Khôi 30171 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
18 Trạm y tế phường Tân Hưng 30195 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
19 Trạm y tế phường Bình Hàn 30017 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
20 Trạm y tế phường Cẩm Thượng 30018 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
21 Trạm y tế phường Hải Tân 30019 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
22 Trạm y tế phường Ngọc Châu 30021 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
23 Trạm y tế phường Nguyễn Trãi 30022 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
24 Trạm y tế phường Quang Trung 30023 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
25 Trạm y tế phường Thanh Bình 30024 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
26 Trạm y tế phường Trần Phú 30025 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
27 Trạm y tế phường Phạm Ngũ Lão 30026 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
28 Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo 30027 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
29 Trạm y tế phường Tứ Minh 30028 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
30 Trạm y tế phường Việt Hòa 30029 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
31 Trạm y tế xã An Thượng 30084 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
32 Trạm y tế phường Ái Quốc 30086 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
33 Trạm y tế phường Nam Đồng 30087 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
34 Trạm y tế phường Lê Thanh Nghị 30020 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
35 Trạm y tế xã Ngọc Sơn 30157 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
36 Trạm y tế xã Liên Hồng 30172 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
37 Trạm y tế xã Gia Xuyên 30193 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
38 Trạm y tế xã Quyết Thắng 30202 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
39 Trạm y tế xã Tiền Tiến 30217 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
Các huyện, thị xã
40 TTYT huyện Bình Giang 30002 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
41 Phòng khám đa khoa khu vực Kẻ Sặt (*) 30296 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
42 Trạm y tế xã Bình Xuyên 30031 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
43 Trạm y tế xã Cổ Bì 30032 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
44 Trạm y tế xã Hồng Khê 30033 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
45 Trạm y tế xã Hùng Thắng 30034 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
46 Trạm y tế xã Long Xuyên - B.Giang 30037 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
47 Trạm y tế xã Nhân Quyền 30038 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
48 Trạm y tế xã Thái Dương 30041 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
49 Trạm y tế xã Thái Hòa 30043 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
50 Trạm y tế xã Thúc Kháng 30044 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
51 Trạm y tế xã Vĩnh Hồng 30046 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
52 Trạm y tế xã Vĩnh Hưng 30047 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
53 Phòng khám đa khoa Thành Đông I 30349 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
54 Phòng khám đa khoa Trường Sơn 30355 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
55 TTYT TX Chí Linh 30003 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
56 Trạm y tế phường Bến Tắm 30048 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
57 Trạm y tế phường Phả Lại 30049 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
58 Trạm y tế phường Sao Đỏ 30050 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
59 Trạm y tế phường Đồng Lạc - Chí Linh 30051 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
60 Trạm y tế phường An Lạc 30052 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
61 Trạm y tế xã Bắc An 30053 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
62 Trạm y tế phường Cổ Thành 30054 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
63 Trạm y tế phường Cộng Hòa 30055 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
64 Trạm y tế phường Chí Minh 30056 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
65 Trạm y tế xã Hưng Đạo - C.Linh 30057 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
66 Trạm y tế phường Hoàng Tân 30058 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
67 Trạm y tế phường Hoàng Tiến 30059 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
68 Trạm y tế xã Hoàng Hoa Thám 30060 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
69 Trạm y tế xã Lê Lợi - C.Linh 30062 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
70 Trạm y tế xã Nhân Huệ 30063 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
71 Trạm y tế phường Tân Dân - Chí Linh 30064 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
72 Trạm y tế Phường Thái Học 30065 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
73 Trạm y tế phường Văn Đức 30066 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
74 Trạm y tế phường Văn An 30067 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
75 PK T.T nuôi dưỡng tâm thần NCC và xã hội Hải
Dương
30344 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
76 Phòng khám đa khoa Côn Sơn 30376 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
77 TTYT huyện Nam Sách 30004 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
78 Trạm y tế thị trấn Nam Sách 30077 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
79 Trạm y tế xã Nam Tân 30068 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
80 Trạm y tế xã Nam Hưng 30069 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
81 Trạm y tế xã Thanh Quang 30070 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
82 Trạm y tế xã Quốc Tuấn 30071 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
83 Trạm y tế xã Hợp Tiến 30072 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
84 Trạm y tế xã Hiệp Cát 30073 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
85 Trạm y tế xã Nam Trung 30074 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
86 Trạm y tế xã Nam Chính 30075 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
87 Trạm y tế xã An Lâm 30076 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
88 Trạm y tế xã Nam Hồng 30078 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
89 Trạm y tế xã An Sơn 30079 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
90 Trạm y tế xã Hồng Phong - N.Sách 30080 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
91 Trạm y tế xã Thái Tân 30081 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
92 Trạm y tế xã Minh Tân 30082 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
93 Trạm y tế xã Đồng Lạc - N.Sách 30085 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
94 Trạm y tế xã Phú Điền 30088 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
95 Trạm y tế xã Cộng Hòa - N.Sách 30089 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
96 Trạm y tế xã An Bình 30090 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
97 Phòng khám đa khoa Tập Hà 30304 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
98 Phòng khám đa khoa quốc tế 256 30377 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
99 TTYT thị xã Kinh Môn 30005 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
100 Phòng khám đa khoa khu vực Phúc Thành (*) 30280 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
101 Trạm y tế phường An Lưu 30091 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
102 Trạm y tế phường An Phụ 30092 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
103 Trạm y tế phường An Sinh 30093 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
104 Trạm y tế xã Bạch Đằng 30094 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
105 Trạm y tế phường Duy Tân 30095 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
106 Trạm y tế phường Hiến Thành 30096 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
107 Trạm y tế phường Hiệp An 30097 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
108 Trạm y tế xã Hiệp Hòa 30098 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
109 Trạm y tế phường Hiệp Sơn 30099 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
110 Trạm y tế xã Hoành Sơn 30100 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
111 Trạm y tế xã Lạc Long 30101 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
112 Trạm y tế xã Lê Ninh 30102 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
113 Trạm y tế phường Long Xuyên - K.Môn 30103 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
114 Trạm y tế xã Minh Hòa 30104 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
115 Trạm y tế phường Minh Tân 30105 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
116 Trạm y tế phường Phạm Thái 30106 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
117 Trạm y tế phường Phú Thứ 30107 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
118 Trạm y tế xã Quang Thành 30109 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
119 Trạm y tế phường Tân Dân - K.Môn 30110 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
120 Trạm y tế xã Thăng Long 30111 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
121 Trạm y tế phường Thái Thịnh 30113 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
122 Trạm y tế phường Thất Hùng 30114 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
123 Trạm y tế xã Thượng Quận 30115 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
124 Cơ sở 2 Trung tâm y tế huyện Kinh Môn 30281 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
125 Phòng khám đa khoa Bảo An 30340 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
126 Phòng khám đa khoa quốc tế Thuận An 30372 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
127 TTYT huyện Ninh Giang 30006 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
128 Phòng khám đa khoa khu vực Tuy Hòa (*) 30297 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
129 Trạm y tế xã Đông Xuyên 30117 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
130 Trạm y tế xã An Đức 30119 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
131 Trạm y tế xã Hồng Đức 30120 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
132 Trạm y tế xã Hồng Dụ 30121 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
133 Trạm y tế xã Hồng Phúc 30122 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
134 Trạm y tế xã Hồng Phong - N.Giang 30123 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
135 Trạm y tế xã Hiệp Lực 30125 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
136 Trạm y tế xã Hưng Long 30126 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
137 Trạm y tế xã Kiến Quốc 30129 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
138 Trạm y tế xã Nghĩa An 30130 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
139 Trạm y tế xã Ninh Hải 30131 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
140 Trạm y tế xã Ứng Hoè 30134 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
141 Trạm y tế xã Tân Hương 30137 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
142 Trạm y tế xã Tân Phong 30138 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
143 Trạm y tế xã Tân Quang 30139 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
144 Trạm y tế xã Văn Hội 30140 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
145 Trạm y tế xã Vạn Phúc 30142 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
146 Trạm y tế xã Vĩnh Hòa 30143 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
147 Phòng khám đa khoa tư nhân Hồng Châu 30332 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
148 Phòng khám đa khoa Đức Minh 30337 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
149 Phòng khám đa khoa Thiện Tâm 30373 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
150 TTYT huyện Tứ Kỳ 30007 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
151 Trạm y tế xã Đại Hợp 30148 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
152 Trạm y tế xã Bình Lãng 30149 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
153 Trạm y tế xã Cộng Lạc 30150 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
154 Trạm y tế xã Dân Chủ 30151 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
155 Trạm y tế xã Hà Kỳ 30152 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
156 Trạm y tế xã Hà Thanh 30153 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
157 Trạm y tế xã Hưng Đạo - T.Kỳ 30154 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
158 Trạm y tế xã Minh Đức 30155 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
159 Trạm y tế xã Ngọc Kỳ 30156 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
160 Trạm y tế xã Nguyên Giáp 30158 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
161 Trạm y tế xã Phượng Kỳ 30159 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
162 Trạm y tế xã Quảng Nghiệp 30160 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
163 Trạm y tế xã Quang Khải 30161 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
164 Trạm y tế xã Quang Phục 30162 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
165 Trạm y tế xã Quang Trung - T.Kỳ 30163 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
166 Trạm y tế xã Tái Sơn 30164 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
167 Trạm y tế xã Tân Kỳ 30165 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
168 Trạm y tế xã Chí Minh 30166 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
169 Trạm y tế xã Tiên Động 30167 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
170 Trạm y tế xã Văn Tố 30169 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
171 Trạm y tế xã An Thanh 30170 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
172 Trạm y tế Thị trấn Tứ Kỳ 30144 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
173 Trạm y tế xã Đại Sơn 30147 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
174 Phòng khám đa khoa tư nhân An Bình 30334 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
175 TTYT huyện Gia Lộc 30008 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
176 Trạm y tế xã Thống Nhất 30173 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
177 Trạm y tế xã Yết Kiêu 30176 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
178 Trạm y tế xã Lê Lợi - G.Lộc 30178 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
179 Trạm y tế xã Toàn Thắng 30179 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
180 Trạm y tế xã Đoàn Thượng 30180 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
181 Trạm y tế xã Đồng Quang 30181 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
182 Trạm y tế xã Đức Xương 30182 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
183 Trạm y tế xã Quang Minh 30183 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
184 Trạm y tế xã Nhật Tân 30184 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
185 Trạm y tế xã Phạm Trấn 30185 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
186 Trạm y tế xã Thống Kênh 30186 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
187 Trạm y tế xã Hồng Hưng 30187 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
188 Trạm y tế xã Hoàng Diệu 30188 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
189 Trạm y tế thị trấn Gia Lộc 30189 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
190 Trạm y tế xã Gia Tân 30190 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
191 Trạm y tế xã Gia Khánh 30191 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
192 Trạm y tế xã Gia Lương 30192 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
193 Trạm y tế xã Tân Tiến 30194 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
194 Phòng khám đa khoa Đức Thành Long 30348 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
195 Phòng khám đa khoa Tuấn Tài 30351 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
196 Phòng khám đa khoa KTC Tuấn Hiền 30375 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
197 TTYT huyện Thanh Hà 30009 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
198 Trạm y tế xã Cẩm Chế 30197 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
199 Trạm y tế xã Hồng Lạc 30198 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
200 Trạm y tế xã Liên Mạc 30200 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
201 Trạm y tế xã An Phượng 30201 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
202 Trạm y tế xã Tân An 30203 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
203 Trạm y tế xã Tân Việt - T.Hà 30204 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
204 Trạm y tế xã Thanh An 30205 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
205 Trạm y tế xã Thanh Quang T.Hà 30207 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
206 Trạm y tế xã Thanh Hải 30209 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
207 Trạm y tế xã Thanh Hồng 30210 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
208 Trạm y tế xã Thanh Lang 30212 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
209 Trạm y tế xã Thanh Sơn 30213 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
210 Trạm y tế xã Thanh Thủy 30214 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
211 Trạm y tế xã Thanh Xá 30215 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
212 Trạm y tế xã Thanh Xuân 30216 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
213 Trạm y tế xã Việt Hồng 30219 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
214 Trạm y tế xã Vĩnh Lập 30220 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
215 Phòng khám Hà Đông 30303 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
216 Trạm y tế xã Thanh Cường 30353 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
217 Trạm y tế xã Thanh Khê 30354 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
218 Trạm y tế thị trấn Thanh Hà 30357 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
219 Phòng khám Y cao Thanh Hà 30342 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
220 TTYT huyện Kim Thành 30010 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
221 Trạm y tế xã Đại Đức 30222 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
222 Trạm y tế xã Đồng Cẩm 30223 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
223 Trạm y tế xã Bình Dân 30224 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
224 Trạm y tế xã Cổ Dũng 30225 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
225 Trạm y tế xã Cộng Hòa - K.Thành 30227 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
226 Trạm y tế xã Kim Đính 30228 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
227 Trạm y tế xã Kim Anh 30229 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
228 Trạm y tế xã Kim Liên 30231 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
229 Trạm y tế xã Kim Tân 30232 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
230 Trạm y tế xã Kim Xuyên 30233 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
231 Trạm y tế xã Lai Vu 30234 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
232 Trạm y tế xã Liên Hòa 30235 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
233 Trạm y tế xã Ngũ Phúc 30236 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
234 Trạm y tế xã Phúc Thành A 30237 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
235 Trạm y tế xã Tam Kỳ 30238 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
236 Trạm y tế xã Thượng Vũ 30239 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
237 Trạm y tế xã Tuấn Việt 30240 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
238 Phòng khám đa khoa Kim Đính 30358 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
239 TTYT huyện Thanh Miện 30011 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
240 Trạm y tế xã Ngô Quyền 30242 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
241 Trạm y tế xã Đoàn Kết 30243 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
242 Trạm y tế xã Tân Trào 30244 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
243 Trạm y tế xã Lê Hồng 30245 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
244 Trạm y tế xã Hồng Quang 30246 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
245 Trạm y tế xã Thanh Tùng 30247 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
246 Trạm y tế xã Đoàn Tùng 30248 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
247 Trạm y tế xã Phạm Kha 30249 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
248 Trạm y tế xã Lam Sơn 30250 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
249 Trạm y tế Thị trấn Thanh Miện 30251 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
250 Trạm y tế xã Tứ Cường 30253 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
251 Trạm y tế xã Cao Thắng 30254 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
252 Trạm y tế xã Ngũ Hùng 30255 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
253 Trạm y tế xã Chi Lăng Bắc 30256 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
254 Trạm y tế xã Chi Lăng Nam 30257 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
255 Trạm y tế xã Thanh Giang 30259 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
256 Trạm y tế xã Hồng Phong 30260 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
257 Phòng khám đa khoa Hải Dương-TM 30343 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
258 Phòng khám Hà Nội - Hải Dương 30356 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
259 Phòng khám đa khoa Tâm Đức 30374 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
260 TTYT huyện Cẩm Giàng 30012 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
261 Trạm y tế thị trấn Cẩm Giang 30261 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
262 Trạm y tế xã Đức Chính 30263 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
263 Trạm y tế xã Cao An 30264 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
264 Trạm y tế xã Cẩm Đông 30265 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
265 Trạm y tế xã Cẩm Điền 30266 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
266 Trạm y tế xã Cẩm Đoài 30267 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
267 Trạm y tế xã Định Sơn 30268 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
268 Trạm y tế xã Cẩm Hưng 30269 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
269 Trạm y tế xã Cẩm Hoàng 30270 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
270 Trạm y tế xã Cẩm Phúc 30271 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
271 Trạm y tế xã Cẩm Văn 30273 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
272 Trạm y tế xã Cẩm Vũ 30274 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
273 Trạm y tế xã Lương Điền 30275 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
274 Trạm y tế Thị trấn Lai Cách 30276 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
275 Trạm y tế xã Ngọc Liên 30277 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
276 Trạm y tế xã Thạch Lỗi 30279 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
277 Phòng khám đa khoa Quang Vĩnh 30345 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
278 Phòng khám đa khoa Tín Đức 30352 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)
Bệnh xá, Trạm Y tế đơn vị sử dụng lao động
279 Trạm y tế cty CP Giày Hải Dương 30282 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
280 Trạm y tế cty TNHH FORD Việt Nam 30283 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
281 Trạm y tế cty Lắp máy - XD 69-3 30288 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
282 Trạm y tế CT TNHH MTV XM Hoàng Thạch 30289 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
283 Trạm y tế Trường Đại học Sao Đỏ 30295 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
284 Trạm y tế CTY cổ phần Trúc Thôn 30290 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
285 Trạm y tế cty TNHH Sumidenso VN 30305 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
286 Trạm y tế cty TNHH may Tinh Lợi 30306 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
287 Trạm y tế cty xi măng Phúc Sơn 30323 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
288 Trạm y tế cty TNHH HA HAE Việt Nam 30324 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
289 Trạm y tế cty TNHH Uniden VIệt Nam 30325 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
290 Trạm y tế cty TNHH CN Brother Việt Nam 30326 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
291 Trạm y tế cty TNHH may mặc Makalot VN 30327 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
292 Trạm y tế cty TNHH Shints BVT 30328 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
293 Trạm y tế cty TNHH Laurenltol Diamonds VN 30329 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
294 Trạm y tế cty CP Venture international VN 30331 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
295 Trạm y tế cty TNHH Mascot Việt Nam 30333 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
296 Trạm y tế cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 30336 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
297 Trạm y tế công ty cố phần xây dựng chịu lửa Burwitz 30346 x   Nhận đăng ký KCBBĐ nội tỉnh
298 Bệnh xá Công an tỉnh Hải Dương 30350 x x Nhận đăng ký KCBBĐ nội, ngoại tỉnh (ngoại tỉnh có điều kiện)