BHXH Phú Thọ: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

BHXH Bắc Giang: Thông báo danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020 (ngoại tỉnh)

BHXH Quảng Ninh: Thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020

BHXH Thái Nguyên: Thông báo các CS KCB BHYT nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành BHYT năm 2020

BHXH Lạng Sơn: Thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2020

BHXH Hòa Bình: Thông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

BHXH Sơn La: Thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCBBĐ ngoại tỉnh năm 2020

BHXH Lai Châu thông báo cơ sở y tế nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020

BHXH Điện Biên: Thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB Ban đầu 2020

BHXH Lào Cai thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2020