Điểm thu BHXH, BHYT Huyện Mường Tè

09/11/2017 08:30 AM


DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT

Đại lý thu Địa chỉ  Nhân viên Điện thoại
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường Tè Khu phố 8 Thị trấn, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu Sùng Thị Mỷ 0948651420
Hội Nông dân huyện Mường Tè Khu phố 8 Thị trấn, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu Tống Văn Đông 0945382698
Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Tè Khu phố 3 Thị trấn, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu Lý Văn Nhơm  01665120580
Phòng giao dịch Bưu điện huyện Mường Tè Khu 8, Thị trấn Mường Tè Nguyễn Thị Ngọc Hà 0916548811
Bưu điện văn hóa xã Mường Tè  Bản Nậm Củm, Xã Mường Tè Mào Văn Hóp 0976226972
Bưu điện văn hóa xã Nậm Khao  Bản Nậm Khao, Xã Nậm Khao Lý Thị Thin 01685384712