Điểm thu BHXH, BHYT Huyện Than Uyên

09/11/2017 09:43 AM


DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT

Đại lý thu Địa chỉ  Nhân viên Điện thoại
Ủy ban nhân dân xã Mường Cang  Xóm Mới  Lò Văn Cương 02133280380
Ủy ban nhân dân Thị trấn Khu 5B, Thị trấn Than Uyên Tòng Văn Tâm 01687445022
Phòng giao dịch Bưu điện huyện Than Uyên  Khu 3, Thị trấn Than Uyên Nguyễn Thị Thùy 0912039868
Trần Thị Duyên 0915899775
Nguyễn Thị Linh 0913784326
Bưu điện văn hóa xã Mường Than   Cẩm Trung, Xã Mường Than Lò Văn Toàn 0977204776
Bưu điện văn hóa xã Phúc Than  Đội 10, Xã Phúc Than Nguyễn Văn Kế 0978941400
Bưu điện văn hóa xã Khoen On  Bản On, Xã Khoen On Lường Thị Nguyễn 01633043403
Bưu điện văn hóa xã Mường Kim  Ngã ba Mường Kim, Xã Mường Kim Vũ Thanh Tâm 01299078798