Điểm thu BHXH, BHYT Huyện Nậm Nhùn

09/11/2017 09:49 AM


DANH SÁCH ĐẠI LÝ THU BHXH, BHYT

 

Đại lý thu Địa chỉ  Nhân viên Điện thoại
Ủy ban nhân dân Thị trấn Nậm Nhùn Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu Tao Thị Thu Hương 0869039541
Phòng giao dịch Bưu điện Nậm Nhùn  Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn Nguyễn Thị Hồng Lan 0917911770
Lò Ngọc Quỳnh 01257884606
Hoàng Vĩnh Thông 0915318657
Bưu điện văn hóa xã Pú Đao  Bản Hồng Ngài, Xã Pú Đao Chá A Sìa 01676966545