Điểm thu BHXH, BHYT Huyện Sìn Hồ

09/11/2017 09:56 AM


DANH SÁCH ĐIỂM THU BHXH, BHYT HUYỆN SÌN HỒ

 

Đại lý thuĐịa chỉ Nhân viênĐiện thoại
Phòng giao dịch Bưu điện huyện Sìn Hồ Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ Hoàng Anh 0942708077
Bưu cục 3 Nậm Tăm  Bản Nà Tăm I, Xã Nậm Tăm Đồng Văn Quỳnh 0948977886
Bưu điện văn hóa xã Phăng Xô Lin  Bản Tả Sử Trồ, Xã Phăng Xô Lin Tẩn Lù Mẩy 01647281389
Bưu điện văn hóa xã Tà Ngảo Bản Thà Giàng Chải, Xã Tà Ngảo Thào Thị Chí 0914883072
Bưu điện văn hóa xã Hồng Thu  Bản Nà Kế I, Xã Hồng Thu Giàng A Súa 0947536481
Bưu điện văn hóa xã Phìn Hồ  Bản Seo Lèng 1, Xã Phìn Hồ Nguyễn Văn Toàn 0989156615
Bưu điện văn hóa xã Lùng Thàng  Bản Can Hồ, Xã Lùng Thàng Lò Thị Vượng 01654012806
Bưu điện văn hóa xã Chăn Nưa Bản Chiềng Chăn III, Xã Chăn Nưa Lương Xuân Chiến 0975999655
Bưu điện văn hóa xã Noong Hẻo Bản Noong Hẻo III, Xã Noong Hẻo Lò Văn Nho 0985178810
Bưu điện văn hóa xã Pu Sam Cáp Bản Tìa Tê, Xã Pu Sam Cáp Chang A Ló 0911814108
Bưu điện văn hóa xã Làng Mô  Bản Nhiều Sáng II, Xã Làng Mô Sùng A Hồ 0941135221
Bưu điện văn hóa xã Căn Co  Bản Căn Co, Xã Căn Co  Phàn A Bình 01679005488
Bưu điện văn hóa xã Pa Tần Bản Cầu Phà, Xã Pa Tần  Nguyễn Thị Huyên 01667370791