BHXH Huyện Sìn Hồ

25/07/2016 05:00 PM


Trụ sở: Thị trấn Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 0213.3870.163
Lãnh đạo:

- Phó Giám đốc: Tẩn Khánh Tùng
Điện thoại cơ quan: 0213.3871.164
ĐTDĐ: 0977.544.956
Tung Sh
- Phó Giám đốc: Tạ Thị Thành Lập

ĐTDĐ: 0389.408.546
Lap SH