Ban giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu

01/01/2020 12:00 AM


 BAN GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH LAI CHÂU

 

Đồng chí: Đinh Gia Tăng - Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu

anh_tang_copy

Chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của BHXH tỉnh Lai Châu theo quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và trước pháp luật nhà nước về mọi hoạt động thuộc lĩnh vực Ngành quản lý trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo công tác: tổ chức cán bộ; kế hoạch tài chính; thanh tra kiểm tra; công tác thi đua khen thưởng; công tác cải cách hành chính; công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; an ninh - quốc phòng; quy chế dân chủ ở cơ sở.

Triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Văn phòng.

Phụ trách BHXH Thành phố Lai Châu.

Sinh hoạt tại Phòng Kế hoạch-Tài chính.

 

Đồng chí: Nguyễn Chi Lăng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu. 

sep_lang

Quản lý, điều hành các công việc của BHXH tỉnh khi Phó Giám đốc phụ trách đi vắng.

Giúp Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; thực hiện chính sách, giải quyết chế độ BHXH; tuyên truyền chính sách BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác quân sự, lực lượng tự  vệ cơ quan.

Thực hiện nhiệm vụ đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Trưởng ban Biên tập Website của BHXH tỉnh;

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ: Phòng Giám định Bảo hiểm y tế; Phòng Cấp sổ, thẻ; Phòng Chế độ BHXH.

Phụ trách BHXH 03 huyện: Tam Đường; Tân Uyên và Than Uyên.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Giám đốc phụ trách phân công.

Sinh hoạt tại Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

 

Đồng chí: Dương Quốc Tuấn-Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lai Châu

Duong Quoc Tuan

Giúp Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; khai thác và thu hồi nợ; công nghệ thông tin; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC, tư vấn giải đáp và lưu  trữ hồ sơ.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ: Phòng Quản lý thu; Phòng Khai thác và thu nợ; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Tiếp nhận & Trả kết quả thủ tục hành chính.

Phụ trách BHXH 04 huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè và Nậm Nhùn. Điều hành các công việc của BHXH tỉnh khi được ủy quyền.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Phó Giám đốc phụ trách phân công. Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Thu

  • TIN BÀI LIÊN QUAN