500/BHXH-GĐYT V/v KCB BHYT đối với thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại TTYT dự phòng thành phố

21/07/2016 05:00 PM


Ký hiệu: 500/BHXH-GĐYT

Ngày ban hành: 21/7//2016

Người ký: Phó Giám Đốc Nguyễn Chi Lăng

Trích yếu: 500/BHXH-GĐYT V/v khám chữa bệnh BHYT đối với thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại TTYT dự phòng thành phố

Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Lai Châu

Phân loại: Văn bản của BHXH tỉnh

Nội dung trong tệp đính kèm: 500/BHXH-GĐYT

Đức Thắng