Thông báo cơ sở y tế nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

02/12/2019 11:17 AM


Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT có nhu cầu đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu thông báo danh sách các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện nhận đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT trong và ngoài tỉnh năm 2020.

Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT; Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy định về tổ chức thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong KCB; Công văn số 95/BHXH-CSYT ngày 08/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo Nghị định 146.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT có nhu cầu đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu thông báo danh sách các cơ sở KCB BHYT đủ điều kiện nhận đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT trong và ngoài tỉnh năm 2020.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc Phòng và BHXH Công an nhân dân biết để hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu đúng quy định

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ KCB BAN ĐẦU NĂM 2020

 

Stt Tên cơ sở KCB Mã cơ sở KCB   Hạng BV Địa chỉ
I Thành phố Lai Châu
1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu 12096 2 Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
2 Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu 12122 3 Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
3 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lai Châu 12121 3 Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
4 Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu 12102 3 Phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
5 Trạm y tế xã San Thàng 12104 4 Xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
6 Trạm y tế xã Nậm Loỏng 12105 4 Xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
7 Trạm y tế phường Tân Phong 12106 4 Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
8 Trạm y tế phường Đoàn Kết 12107 4 Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
9 Trạm y tế phường Quyết Thắng 12108 4 Phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
10 Trạm y tế phường Quyết Tiến 12139 4 Phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
11 Trạm y tế phường Đông Phong 12140 4 Phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
II Huyện Tam Đường
1 Trung tâm y tế huyện Tam Đường 12001 3 Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
2 Trạm y tế xã Bình Lư 12002 4 Xã Bình Lư, huyện Tam Đường
3 Trạm y tế xã Tả Lèng 12005 4 Xã Tả Lèng, huyện Tam Đường
4 Trạm y tế xã Bản Bo 12032 4 Xã Bản Bo, huyện Tam Đường
5 Trạm y tế thị trấn Tam Đường 12035 4 Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
6 Trạm y tế xã Bản Giang 12037 4 Xã Bản Giang, huyện Tam Đường
7 Trạm y tế xã Bản Hon 12039 4 Xã Bản Hon, huyện Tam Đường
8 Trạm y tế xã Sùng Phài 12040 4 Xã Sùng Phài, huyện Tam Đường
9 Trạm y tế xã Hồ Thầu 12041 4 Xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường
10 Trạm y tế xã Khun Há 12042 4 Xã Khun Há, huyện Tam Đường
11 Trạm y tế xã Thèn Sin 12043 4 Xã Thèn Sin, huyện Tam Đường
12 Trạm y tế xã Nùng Nàng 12045 4 Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường
13 Trạm y tế xã Nà Tăm 12046 4 Xã Nà Tăm, huyện Tam Đường
14 Trạm y tế xã Sơn Bình 12048 4 Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường
15 Trạm y tế xã Giang Ma 12098 4 Xã Giang Ma, huyện Tam Đường
III Huyện Tân Uyên
1 Trung tâm y tế huyện Tân Uyên 12101 3 Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
2 Trạm y tế xã Pắc Ta 12008 4 Xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên
3 Trạm y tế xã Nậm Cần 12009 4 Xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên
4 Trạm y tế xã Mường Khoa 12084 4 Xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên
5 Trạm y tế thị trấn Tân Uyên 12085 4 Thị trấn Tân Uyên
6 Trạm y tế xã Hố Mít 12086 4 Xã Hố Mít, huyện Tân Uyên
7 Trạm y tế xã Tà Mít 12093 4 Xã Tà Mít, huyện Tân Uyên
8 Trạm y tế xã Nậm Sỏ 13094 4 Xã Nậm Sỏ , huyện Tân Uyên
9 Trạm y tế xã Thân Thuộc 12097 4 Xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên
10 Trạm y tế xã Phúc Khoa 12114 4 Xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên
11 Trạm y tế xã Trung Đồng 12117 4 Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên
IV Huyện Than Uyên
1 Trung tâm y tế huyện Than Uyên 12016 3 Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
2 Trạm y tế xã Pha Mu 12010 4 Xã Pha Mu, huyện Than Uyên
3 Trạm y tế xã Mường Kim 12011 4 Xã Mường Kim, huyện Than Uyên
4 Trạm y tế xã Hua Nà 12044 4 Xã Hua Nà, huyện Than Uyên
5 Trạm y tế xã Mường Than 12087 4 Xã Mường Than, huyện Than Uyên
6 Trạm y tế xã Mường Cang 12088 4 Xã Mường Cang, huyện Than Uyên
7 Trạm y tế xã Ta Gia 12089 4 Xã Ta Gia, huyện Than Uyên
8 Trạm y tế xã Khoen On 12090 4 Xã Khoen On, huyện Than Uyên
9 Trạm y tế xã Tà Hừa 12091 4 Xã Tà Hừa, huyện Than Uyên
10 Trạm y tế xã Mường Mít 12092 4 Xã Mường Mít, huyện Than Uyên
11 Trạm y tế thị trấn Than Uyên 12109 4 Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
12 Trạm y tế xã Phúc Than 12115 4 Xã Phúc Than, huyện Than Uyên
13 Trạm y tế xã Tà Mung 12116 4 Xã Tà Mung, huyện Than Uyên
V Huyện Phong Thổ
1 Trung tâm y tế huyện Phong Thổ 12013 3 Thị trấn Phong Thổ
2 Phòng khám đa khoa khu vực Dào San 12003 4 Xã Dào San, huyện Phong Thổ
3 Phòng khám đa khoa khu vực Mường So 12118 4 Xã Mường So, huyện Phong Thổ
4 Trạm y tế xã Mù Sang 12117 4 Xã Mù Sang, huyện Phong Thổ
5 Trạm y tế xã Nậm Xe 12118 4 Xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ
6 Trạm y tế xã Sin Suối Hồ 12020 4 Xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ
7 Trạm y tế xã Pa Vây Sử 12021 4 Xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ
8 Trạm y tế xã Bản Lang 12022 4 Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ
9 Trạm y tế xã Vàng Ma Chải 12023 4 Xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ
10 Trạm y tế xã Hoang Thèn 12024 4 Xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ
11 Trạm y tế xã Ma Ly Pho 12025 4 Xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ
12 Trạm y tế xã Tông Qua Lìn 12026 4 Xã Tông Qua Lìn, huyện Phong Thổ
13 Trạm y tế xã Khổng Lào 12027 4 Xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ
14 Trạm y tế xã Sì Lờ Lầu 12029 4 Xã Sì Lờ Lầu, huyện Phong Thổ
15 Trạm y tế xã Mồ Sì San 12030 4 Xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ
16 Trạm y tế xã Ma Li Chải 12031 4 Xã Ma Li Chải, huyện Phong Thổ
17 Trạm y tế xã thị trấn Phong Thổ 12034 4 Thị trấn Phong Thổ
18 Trạm y tế xã Lản Nhì Thàng 12036 4 Xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ
19 Trạm y tế xã Huổi Luông 12060 4 Xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ
VI Huyện Sìn Hồ
1 Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ 12014 3 Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ
2 Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ  (cơ sở 2) 12095 3 Xã Pa Há, huyện Sìn Hồ
3 Trạm y tế thị trấn Sìn Hồ 12033 4 Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ
4 Trạm y tế xã Ma Quai 12047 4 Xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ
5 Trạm y tế xã Phăng Sô Lin 12049 4 Xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ
6 Trạm y tế xã Noong Hẻo 12050 4 Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ
7 Trạm y tế xã Tả Phìn 12051 4 Xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ
8 Trạm y tế xã Làng Mô 12052 4 Xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ
9 Trạm y tế xã Hồng Thu 12053 4 Xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ
10 Trạm y tế xã Căn Co 12054 4 Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ
11 Trạm y tế xã Nậm Cuổi 12055 4 Xã Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ
12 Trạm y tế xã Nậm Tăm 12056 4 Xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ
13 Trạm y tế xã Nậm Hăn 12057 4 Xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ
14 Trạm y tế xã Nậm Cha 12058 4 Xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ
15 Trạm y tế xã Pu Sam Cáp 12059 4 Xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ
16 Trạm y tế xã Tủa Sín Chải 12061 4 Xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ
17 Trạm y tế xã Phìn Hồ 12063 4 Xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ
18 Trạm y tế xã Tả Ngảo 12065 4 Xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ
19 Trạm y tế xã Nậm Mạ 12066 4 Xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ
20 Trạm y tế xã Sà Dề Phìn 12067 4 Xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ
21 Trạm y tế xã Pa Tần 12099 4 Xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ
22 Trạm y tế xã Chăn Nưa 12100 4 Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ
23 Trạm y tế xã Lùng Thàng 12130 4 Xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ
24 Trạm y tế xã Pa Khóa 12131 4 Xã Pa Khóa, huyện Sìn Hồ
VII Huyện Mường Tè
1 Trung tâm y tế huyện Mường Tè 12015 3 Thị trấn Mường Tè
2 Phòng khám đa khoa khu vực Mường Tè xã 12103 4 Xã Mường Tè, huyện Mường Tè
3 Phòng khám đa khoa khu vực Ka Lăng 12110 4 Xã Ka Lăng, huyện Mường Tè
4 Trạm y tế thị trấn Mường Tè 12028 4 Thị trấn Mường Tè
5 Trạm y tế xã Bum Nưa 12070 4 Xã Bun Nưa, huyện Mường Tè
6 Trạm y tế xã Bum Tở 12072 4 Xã Bun Tở, huyện Mường Tè
7 Trạm y tế xã Mường Tè 12073 4 Xã Mường Tè, huyện Mường Tè
8 Trạm y tế xã Mù Cả 12074 4 Xã Mù Cả, huyện Mường Tè
9 Trạm y tế xã Thu Lũm 12076 4 Xã Thu Lũm, huyện Mường Tè
10 Trạm y tế xã Nậm Khao 12077 4 Xã Nậm Khao, huyện Mường Tè
11 Trạm y tế xã Kan Hồ 12078 4 Xã Kan Hồ, huyện Mường Tè
12 Trạm y tế xã Tà Tổng 12080 4 Xã Tà Tổng, huyện Mường Tè
13 Trạm y tế xã Pa ủ 12081 4 Xã Pa ủ, huyện Mường Tè
14 Trạm y tế xã Pa Vệ Sử 12082 4 Xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè
15 Trạm y tế xã Tá Bạ 12133 4 Xã Tá Bạ, huyện Mường Tè
16 Trạm y tế xã Vàng San 12134 4 Xã Vàng San, huyện Mường Tè
VIII Huyện Nậm Nhùn
1 Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn 12135 3 Thị trấn Nậm Nhùn
2 Trạm y tế xã Mường Mô 12007 4 Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn
3 Trạm y tế xã Nậm Manh 12062 4 Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn
4 Trạm y tế xã Nậm Ban 12064 4 Xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn
5 Trạm y tế xã Lê Lợi 12068 4 Xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn
6 Trạm y tế xã Pú Đao 12069 4 Xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn
7 Trạm y tế xã Hua Bum 12079 4 Xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn
8 Trạm y tế xã Nậm Hàng 12083 4 Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn
9 Trạm y tế thị trấn Nậm Nhùn 12132 4 Thị trấn Nậm Nhùn
10 Trạm y tế xã Trung Chải 12136 4 Xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn
11 Trạm y tế xã Nậm Chà 12137 4 Xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn
12 Trạm y tế xã Nậm Pì 12138 4 Xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn