Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

21/11/2017 03:42 AM


Mã thủ tục:  606a
Tên thủ tục:  Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
Số ngày giải quyết: 10
Nơi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện