Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)

21/11/2017 03:47 AM


Mã thủ tục:  601
Tên thủ tục: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)
Số ngày giải quyết: 10
Nơi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện