Hồ sơ di chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH tỉnh khác đến

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh khác ( Hồ sơ huyện tiếp nhận, liên thông tỉnh giải quyết)

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về (Hồ sơ huyện tiếp nhận, liên thông tỉnh giải quyết)

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về

Hồ sơ giải quyết hưởng CĐ tử tuất (Hồ sơ huyện tiếp nhận, liên thông tỉnh giải quyết)

Hồ sơ giải quyết hưởng CĐ tử tuất

Giải quyết CĐ Hưu trí Đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian tham gia BHXH (gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích)

Giải quyết hưởng CĐ hưu trí (bao gồm cả CĐ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã) ( Hồ sơ huyện tiếp nhận, liên thông tỉnh giải quyết)

Giải quyết hưởng CĐ hưu trí (bao gồm cả CĐ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã)

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp