Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần

20/11/2017 08:13 AM


Mã thủ tục: CS.BHXH.13
Tên thủ tục: Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần
Số ngày giải quyết: 10
Ngày áp dụng: 03/09/2017
Nơi áp dụng: BHXH tỉnh, BHXH huyện
Biểu mẫu kèm theo:  
Mã biểu mẫu Tên biểu mẫu
1. 13-HSB Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay CĐ BHXH, BHYT, BHTN
2. 14 – HSB Đơn đề nghị
3. Sổ BHXH
   
   
   
   
   

  • TIN BÀI LIÊN QUAN