15/05/2020 10:58 AM

Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh Lai Châu có 1.159 trường hợp đã làm thủ tục thanh toán bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) một lần. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi trước ...

06/05/2020 04:26 PM

Cán bộ, viên chức, lao động Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lai Châu khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực, từng bước thực hiện đúng kế hoạch hoàn thành các chỉ ...

29/04/2020 03:28 PM

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 147-KH/HU ngày 15/7/2019 của Huyện ủy Than Uyên về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về ...

29/04/2020 02:58 PM

Thực hiện sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Bưu điện tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5/2020. Theo ...

27/04/2020 10:13 AM

Để đạt mục tiêu năm 2020 tỉnh Lai Châu có 5.494 người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHXH tỉnh triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham ...

25/04/2020 01:05 PM

Vừa qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh và Viettel Lai Châu tổ chức ký hợp đồng đại lý thu BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT).

17/04/2020 03:48 PM

Đó là chia sẻ của Anh: Nguyễn Trường An, cán bộ Bưu điện tỉnh Lai Châu khi thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại nhà cho người dân thuộc các phường: ...

07/04/2020 12:27 PM

Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người dân tham gia và hưởng chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của pháp luật trong thời gian thực hiện cách ly theo Chỉ thị ...

03/04/2020 07:13 PM

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19; Công văn số 645/UBND-TH ...

27/03/2020 09:50 AM

Bệnh dịch không phải ở đâu xa mà đã ở ngay sát mọi người, mọi quốc gia. Bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh và trở thành nguồn lây bệnh cho người khác nếu ...

Không lựa chọn thanh toán bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm một lần: Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi khi hết tuổi lao động

Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 5/2020

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Than Uyên: Tổ chức thành công đại hội lần thứ XIII (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

SÌN HỒ HOÀN THÀNH 97% PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CHI TRẢ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH THÁNG 4, THÁNG 5 NĂM 2020

Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel

“Người dân phấn khởi bao nhiêu thì chúng tôi, những người thực hiện nhiệm vụ chi trả cũng vui mừng bấy nhiêu”.

Cấp, gia hạn thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong thời gian cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTG ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính Chính phủ

BHXH TỈNH LAI CHÂU THÔNG BÁO: Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả

[Infographic]: Cách sống khỏe mạnh chống COVID-19