BHXH Lai Châu và Chi nhánh BIDV Lai Châu ký kết hợp tác thu BHXH, BHYT, BHTN

28/07/2014 08:40 AM


Thực hiện sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngày 24/7, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lai Châu (BIDV Lai Châu) và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu (BHXH Lai Châu) tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác thu, thu nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHXH-BHYT-BHTN) đối với các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống BIDV.

           Thực hiện sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngày 24/7, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Lai Châu (BIDV Lai Châu) và Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu (BHXH Lai Châu) tiến hành ký kết hợp đồng hợp tác thu, thu nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHXH-BHYT-BHTN) đối với các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống BIDV.

           Với hợp tác này, BHXH Lai Châu mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại các chi nhánh BIDV để triển khai thu BHXH-BHYT-BHTN cho các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại BIDV Lai Châu. Chi nhánh BIDV Lai Châu cam kết đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các điều kiện tốt nhất về nhân lực và công nghệ để triển khai công tác thu, thu nợ BHXH-BHYT-BHTN. Hỗ trợ BHXH Lai Châu tập trung các nguồn quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm nhanh nhất, tăng cường hiệu quả giám sát, quản lý chi phí hành chính và nhân lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 toàn, phát triển nguồn quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm đồng thời giúp các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia đóng BHXH-BHYT-BHTN tiết kiệm chi phí chuyển tiền.

           Được biết hiện nay, có 74 doanh nghiệp đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh BIDV Lai Châu và Thành phố Lai Châu.

bhlaichau-BIDV

           Về phía BHXH Lai Châu, hợp tác góp phần tăng cường biện pháp quản lý thu, thu hồi nợ BHXH-BHYT-BHTN từ các doanh nghiệp; Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn; Tập trung các nguồn quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm một cách nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu chi, phát triển Quỹ BHXH an toàn, hiệu quả.

HUY HẢO