BHXH TỈNH LAI CHÂU THÔNG BÁO: Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả

03/04/2020 07:13 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19; Công văn số 645/UBND-TH ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Lai Châu tổ chức chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau:

1. Thực hiện chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 cùng một kỳ chi trả.

2. Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp: bắt đầu từ ngày 16/4/2020 đến 30/4/2020.

3. Địa điểm chi trả:

- Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM: Bưu điện tỉnh Lai Châu thực hiện chuyển đầy đủ lương hưu, trợ cấp tháng 4 và tháng 5/2020 vào tài khoản cá nhân của người hưởng theo đúng quy định hiện hành.

- Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt

 + Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà (theo địa chỉ người hưởng) cho người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng.

 + Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly.

Ảnh minh họa (ảnh st)

BHXH tỉnh Lai Châu trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của của người dân; sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả chế độ kịp thời, đầy đủ và an toàn của người dân trong thời gian phòng chống dịch Covid-19./.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Vũ Hoài Gương